En heroisk indsats: Sådan starter du en fankongres