Hvordan gør vi kvaliteten af dansk byggeri bedre?

30 nov 2017 kl. 14:30 - 17:00

BLOX, Fæstningens Materialgård, Eventrummet, bygning C, Frederiksholms Kanal 30, 1220 København


Byggesocietetet og DAC stiller skarpt på kvaliteten i den danske byggebranche. Går vi på kompromis med kvaliteten i ambitionen om at skabe profitable forretninger? Er afstanden mellem de byggefaglige og borgeren for stor? Kom og deltag i debatten!

I de store danske byer vokser nye bydele som Carlsberg Byen og Nordhavn frem, imens store kontordomiciler indtager havnefronten ved siden af havnebade, cykelbroer og nye offentlige rum. Arkitektur og byudvikling er varme emner i den offentlige debat, hvor forholdet mellem æstetik, økonomi og varetagelsen af både borgere og professionelles interesser er til debat – og ofte er uenigheden mellem de to grupper stor.

Oplægsholdere:


Kristian Baatrup - adm. direktør, Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen


Anette Krarup - udviklingsdirektør, NPV – Urban and property developer


Jan Albrechtsen - arkitekt MAA og partner, Vandkunsten


Program:

14.30-15.00: Velkomst og networking
15.00-15.15: Oplæg ved Kristian Baatrup – hvad betyder lokalplaner og planlægning for kvalitet?
15.15-15.30: Oplæg ved Anette Krarup - hvad er kvalitet fra en udviklers synsvinkel?
15.30-15.45: Oplæg ved Jan Albrechtsen – hvordan sikrer vi den arkitektoniske kvalitet i byggeriet?
15.45-16.30: Debat i plenum
16.30-17.00: Networking

BYG EVENTS samler aktører på tværs af byggebranchen, stiller skarpt på højaktuelle emner og giver nye løsninger til, hvordan du og din virksomhed kan møde udfordringerne og mulighederne, der følger med en branche i forandring.

Læs mere om BYG EVENTS


Medlemmer af BYG Events

Salg lukket


Medlemmer af Byggesocietetet og FAOD og Arkitektforeningen

Salg lukket


Øvrige deltagere

Salg lukket