Kraftdyr, medicindyr og trommerejse ved Johnny Tromborg

09 apr 2018 kl. 19:00 - 21:30

Borgerhuset Stationen, Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg


Denne aften får vi et spændende foredrag om shamanismens urgamle kraft, som tager udgangs-punkt i naturens eget billede og symbolmateriale, dyrenes energier, og i hvordan vi kan bruge dem.

Selvforståelsen opstår, når vi forbinder os med jordens energi, og når vi mærker, hvordan vi selv er en del af alt det store hele.

Johnny fortæller om sin vej til den shamanistiske tanke og dens virke, og om hvordan han i hverda­gen praktiserer tankegangen i et nutidigt og moderne samfund. Vi kommer til at høre om svedehytteceremonier, og om trommerejser som er stærke ved fuld- og nymåner. Vi hører også om det at møde sit eget personlige kraftdyr.

En trommerejse er en intens og personlig oplevelse. Den har en healende effekt, og den er en for­midabel rejse i sindets mangfoldighed.

Læs mere om Johnnys arbejde på www.tromborgtarot.dk


Du behøver ikke printe billetten - vi udskriver en liste hvor navnene fremgår.

Medlemmer af foreningen får bl.a. rabat på billetter. Læs om medlemskab her: http://cpuviborg.dk/medlem

Billet, medlem af CPU

Salg lukket


Billet, ikke medlem

Salg lukket