Log ind / Opret

NORDISK PODCASTING

17 apr 2016 kl. 14:00 - 16:00

Haut, Huset i Magstræde, Rådhusstræde 13, 1466 København K


Panel­de­bat: Kunst­støtte, lyt­ter­fi­nan­si­e­ring, sponsora­ter? Hvor­dan kan vi under­støtte og udvikle et uaf­hæn­gigt nor­disk radio­miljø? Det spørgs­mål stil­ler vi vores nor­di­ske panel­del­ta­gere: Tim Hin­man (Third Ear og Sound Mat­ters), Peter Daat­land (Fre­kvens og Oslo Radio­bio), Julie Thing (uaf­hæn­gig radio- og audiowalk-skaber) og Anders Olling (Kon­geræk­ken og Køben­havns Radio­bi­o­graf). Sus­anna Som­mer fra P1 Podca­ster er mode­ra­tor.

Billet

Salg lukket