#1: Kolonialismens fysiske spor

J. M. Mørks Gade 13, 8000 Aarhus
07 okt 2020 kl. 15:00 - 18:00
Super arrangør
Billetter Gratis
Billetter Gratis

Til dette seminar forholder vi os til, hvordan vi i udstillinger, formidling og kunstværker kan arbejde med den koloniale arv og dens nutidige aftryk. Cecil Marie Schou Pallesen og Ulrik Høj Johnsen belyser, hvordan museal indsamling, bearbejdning og formidling af objekter fra koloniale og postkoloniale lande kan skabe samarbejde, dialog og refleksion over historien og nutidige relationer mellem lande. 

Med udgangspunkt i udstillingen Other Tales, der kan opleves på Kunsthal Aarhus i perioden 21.08.–01.11, vil Sammy Baloji fortælle om sin kunstneriske praksis. En praksis, der er kendetegnet ved et metodisk dekoloniserende blik rettet mod andre fortællinger end den gængse vestlige fortælling om kolonialismens begivenheder.

Inden seminaret kan du komme med på en gratis omvisning i Balojis udstilling Other Tales med Kunsthal Aarhus’ personale, 14.30–14.50. Deltagerbegrænsning på 20 personer. 

Moderator: Mads Anders Baggesgaard, lektor i Litteraturhistorie ved Aarhus Universitet og leder af CLSC

Deltagere:

 • Cecil Marie Schou Pallesen, antropolog og postdoc ved Moesgaard Museum
 • Ulrik Høj Johnsen, antropolog og museumsinspektør ved Moesgaard Museum
 • Sammy Baloji, udstillingsaktuel kunstner i Kunsthal Aarhus. Sammy deltager online

  Seminaret afholdes på engelsk.

  NB: Det har tidligere fremgået af teksten, at seminaret ville blive livestreamet på www.kunsthalaarhus'.dk 

  Livestreamen er desværre aflyst i denne omgang.


  Om seminarrækken Kolonialismens vedholdenhed:

  I denne seminarrække undersøger vi, hvordan kolonialismen påvirker verden i dag: Fra pandemiens magtstruktur til individets egen selvforståelse. Ved at belyse kolonialismen fra seks forskellige vinkler vil vi prøve at forstå og åbne op for debatten om kolonitiden på en måde, der muliggør en ny viden om og forståelse af verden.

  Kolonialismens vedholdenhed tager afsæt i soloudstillingerne af congolesiske Sammy Baloji (1978), belgiske Sven Augustijnen (1970) og jamaicanske Ebony G. Patterson (1981) i Kunsthal Aarhus. Seminarrækken er udviklet i et partnerskab mellem Centre for the Study of the Literatures and Cultures of Slavery (CSLC), Aarhus Universitet og Kunsthal Aarhus.

  Andre seminarer i rækken: 
  22.10. 15-18. #2: Den videndes magt
  05.11. 19-21. #3: Pandemiske magtstrukturer
  09.12. 16-18. #4: Kolonialisme: En nordisk virkelighed
  2021: #5: Kroppe i koloniernes kølvand
  2021: #6: Teknologisk kolonialisme

  #1: The Physical Traces of Colonialism

  In this seminar we will consider how we can use exhibitions, dissemination of information and artworks to work with colonial heritage and its present-day impressions. Cecil Marie Schou Pallesen and Ulrik Høj Johnsen will highlight how the collecting, processing and dissemination of objects from colonial and postcolonial countries can generate collaboration, dialogue and reflection on history and on current relations between nations. Using the exhibition Other Tales as a starting point, artist Sammy Baloji will talk about his artistic practice. A practice characterised by a methodically decolonising gaze aimed at other tales than the common Western tale in regards to the events of colonialism.

  Other Tales can be experienced at Kunsthal Aarhus from 21.08.–01.11.

  You can join a free guided tour of Baloji’s exhibition Other Tales prior to the seminar, 2.30–2.50 pm. Participation limit at 20 people. 

  Moderator: Mads Anders Baggesgaard, Associate Professor of Comparative Literature, Aarhus University and Head of CLSC

  Participants:

  • Cecil Marie Schou Pallesen, Anthropologist and Postdoctoral Researcher at Moesgaard Museum
  • Ulrik Høj Johnsen, Anthropologist and Curator at Moesgaard Museum
  • Sammy Baloji, exhibiting artist at Kunsthal Aarhus. Sammy Baloji will be joining us online

  This seminar is held in English.

  About the series of seminars The Persistence of Colonialism

  During this series of seminars, we will explore how colonialism affects the world of today: From pandemic power structures to an individual’s sense of self. By delving into six different aspects of colonialism, we will try to understand and broaden the debate on the colonial period in a way which enables new knowledge and understanding of the world. 

  The Persistence of Colonialism is related to three solo exhibitions by Congolese Sammy Baloji (1978), Belgian Sven Augustijnen (1970) and Jamaican Ebony G. Patterson (1981) in Kunsthal Aarhus. The seminar series is created in partnership between the Centre for the Study of the Literatures and Cultures of Slavery (CSLC), Aarhus University and Kunsthal Aarhus.

  Profile picture
  Kunsthal Aarhus

  Kunsthal Aarhus er et moderne udstillingssted for samtidskunst i centrum af Aarhus.

  Kunsthal Aarhus tilbyder en forskningsbaseret, deltagende, samarbejdende og tværfaglig platform for kunstneriske eksperimenter og kritisk engagement. Vi stræber efter at være en inkluderende, transparent, dynamisk og fleksibel institution, som støtter kulturdyrkelsen og værdsætter en mangeartet tilgang til kunst.

  Åbningstider: 
  Tirsdag:11.00-17.00
  Onsdag:11.00-20.00
  Torsdag-søndag:11.00-17.00
  Mandag: Lukket

  ///

  Kunsthal Aarhus is a contemporary art centre located at the centre of the city of Aarhus.

  It provides a research based participatory, collaborative and transdisciplinary platform for artistic experimentation and critical engagement. Kunsthal Aarhus strives to be an inclusive, transparent, dynamic and flexible institution that fosters the culture of appreciation and values diversity of contributions.

  Opening hours:
  Tuesday 11–17
  Wednesday 11–20
  Thursday-Sunday: 11–20
  Monday: Closed


   eventet sluttede

   #1: Kolonialismens fysiske spor

   Se detaljer
   Vil du se flere events?

   Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke