1968 – et vidnesbyrd

25 sep 2018 kl. 19:30 - 21:30

Aalholm Kirke, Bramslykkevej 18B, 2500 Valby


Søren Vinterberg
Mag. art. Journalist og kulturanmelder (Information 1972-89, Politiken siden 1990).

Professorvælde eller studenteroprør, galar eller grundskolingskursus, kernefamilie eller kollektiv, pessar eller p-pille, villa-volvo-vovse eller vietnamdemonstrationer, forskning for folket eller for karrieren, russiskløjtnant eller militærnægter, ferie i Tyrol eller i Thylejren? For unge mennesker var der mange valg at træffe og mange nye spor at træde, da det store opbrud i både privatlivets og det offentlige livs konventioner kulminerede i 1968. Søren Vinterberg fyldte det år 24, studerede litteraturvidenskab, redigerede studenterrådets blad og havde fået det første af sine fire børn, med det næste i ovnen. Alt det vidner han her om på 50 års afstand.

Billet

Salg lukket