75-året for Danmarks Befrielse - Befrielsesgudstjeneste - og gratis fakkel

04 maj 2020 kl. 19:00 - 20:30

Køge Kirke, Sct. Nicolai, Kirkestræde 26, 4600 Køge

Træk en GRATIS billet fra d. 3. februar 2020 og ombyt den med en fakkel efter befrielsesgudstjenesten, således at du kan blive en del af det store FAKKELOPTOG efter gudstjenesten.
Ved gudstjenesten kan du opleve:
Stor faneborg med foreningsfanerne i Køge Kommune
Frihedsbudskabet fra 1945
Sognepræst Charlotte Dybdahl Winther
Organist Anne Kirstine Mathiesen
Roskilde Salonorkester
Københavns Politi Sangkor
Sopran Tatiana Kisselova
Tale ved Hjemmeværnsforeningens formand Torben Hansson
Speaker:  Pens. kriminalchef, Hjemmeværnsforeningens næstformand Bruno Juul
m.fl.

Arrangør:  Hjemmeværnsforeningen for Køge og Omegn
Se også
foredrag d.d 30. april og 6. maj 2020
Filforevisning d, 1. maj 2020 - Danmark i Lænker (dokumentarfilm fra 1945)
Forårs-/Befrielseskoncert d. 2. maj 2020
Indvielse af ny Mindesten i Køge d. 3. maj 2o20
Gælder for ombytning til 1 fakkel Kommer snart