Åben Tegnestue Sted

13 sep 2018 kl. 16:30 - 18:30

Vesterbrogade 20, 1. th., 1620 København V

Forbundet Arkitekter og Designere og Danske Landskabsarkitekter inviterer til besøg hos tegnestuen Sted

Denne gang kan du blive klogere på, hvad den tværfaglige tegnestue Sted arbejder med, når de slår dørene op for os i sensommeren. Bagefter byder vi på lidt godt til ganen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og netværke.

Sted er en ung tegnestue med et tværfagligt team bestående af arkitekter, landskabsarkitekter, byplanlæggere og en antropolog. Sted udvikler by- og landskabsrum i alle skala i ind- og udland, og yder landskabsarkitektrådgivning i alle faser af et projekt. Hos Sted anvendes styrken i deres forskellige baggrunde til at skabe levende, stemningsfulde, poetiske og robuste by- og landskabsrum, der tager sin kontekst og kulturhistorie alvorligt. Hos Sted ønsker de at udvikle og forfine den arkitektoniske og æstetiske kvalitet i den verden, der omgiver os baseret på begrebet om stedets dialekt. Ved at gøre dette ønsker Sted at skabe steder, vi kan identificere os med og steder, som skaber tilhørsforhold og fællesskaber.

Arrangementet er gratis og åben for alle, men vi vil gerne vide hvor mange, der kommer. Tilmelding senest 10. september. Vi glæder os til at se dig.

Billet

Salg lukket