Åbningskoncert: Quatuor Diotima + ‘Danevirke’ af Greve og Zeeberg

01 nov 2019 kl. 20:00 - 23:00

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København

Åbningskoncerten på årets G((o))ng Tomorrow fejrer spændvidden i landskabet for ny musik. 

Den virtuose franske strygekvartet Diotima opfører værker af højeste internationale karat, og komponisterne Lars Greve og Jeppe Zeeberg hidkalder flere end 70 amatørmusikere fra fire danske bigbands til uropførelsen af det storslåede værk ‘Danevirke’. Aftenen er præsenteret i samarbejde med Copenhagen Contemporary.

(english below)

Døre kl. 19:00 / koncert kl. 20:00

Quatuor Diotima

Den højtprofilerede franske strygekvartet Quatuor Diotima kommer til København med værker fra Italien, England og USA, heriblandt to danmarkspremierer.

Kvartetten er grundlagt i 1996 af afgangselever fra konservatoriet i Paris og har siden udviklet sig til et af verdens mest efterspurgte ensembler. Diotima har optrådt bredt på den internationale scene og på toneangivende europæiske festivaler for ny musik. Tidligere i år blev de desuden tilknyttet den franske statsradiofoni som husensemble.

Kvartetten består af: 

Yun-Peng Zhao, violin 
Constance Ronzatti, violin 
Franck Chevalier, bratsch
Pierre Morlet, cello

“Diotima spiller med perfektionistisk omhu” 
- Politiken 

“De går direkte efter musikkens hjerte” 
- Jyllands-Posten

Værkliste:

Andrew Norman: Peculiar Strokes (2011)
Rebecca Saunders: Unbreathed (2017)
Clara Iannotta: Dead wasps in the jam-jar (iii) (2017)

---------

Lars Greve & Jeppe Zeeberg: Danevirke

I 1864 indkaldte den danske stat soldater fra alle egne af riget for at forsvare den danske grænse mod preusserne. De skulle løse en nærved umulig opgave, og resultatet - det kender vi kun alt for godt.

Til uropførelsen af det nyskrevne værk ‘Danevirke’ har komponisterne Lars Greve og Jeppe Zeeberg engageret amatørbigbands fra fire danske byer; Ribe, Herning, Svendborg og Farum. Tilsammen udgør de et orkester på flere end 70 musikere.

Selvom titlen ‘Danevirke’ trækker tråde til slaget i 1864, vender Zeeberg og Greve især blikket mod deres samtid og den nationalisme, som ikke bare spirer herhjemme, men overalt i Europa. Kompositionen kan tolkes som en ordløs kommentar til den nationalistiske opblomstring af i dag, som - ifølge komponisterne - uvægerligt må gå sit efterår i møde:

- Musikken lægger optimistisk fra land. Værket simulerer et folk, der ruster sig til krig, og tror at de vinder. Undervejs opstår kaos, og man vil opleve et musikalsk værk, der går mere og mere i opløsning, fortæller de.

Kunstcentret Copenhagen Contemporary danner altså rammen om en musikalsk kraftpræstation, når flere end 70 musikere fra fire amatørbigbands mødes for første gang og uropfører ‘Danevirke’. 

Koncerten markerer samtidig udgivelsen af værket på 10” vinyl.

-----------

In English:

The opening concert at this year's G((o))ng Tomorrow celebrates the width in new music.

The virtuoso French string quartet Diotima performs pieces of the highest international standard, and composers Lars Greve and Jeppe Zeeberg invite more than 70 amateur musicians from four Danish big bands to premiere the magnificent work 'Danevirke'. The evening is presented in collaboration with Copenhagen Contemporary.

----------

Quatuor Diotima

The high-profile French string quartet Quatuor Diotima is coming to Copenhagen with pieces from Italy, England and the USA, including two Danish premieres.

The quartet was founded in 1996 by graduates of the Conservatoire de Paris and has since evolved into one of the world's most demanded ensembles. Diotima has performed widely on the international stage and at leading European festivals for new music. Earlier this year they were presented as resident ensemble of Radio France.

Quatuor Diotima is:

Yun-Peng Zhao, violin
Constance Ronzatti, violin 
Franck Chevalier, viola
Pierre Morlet, cello

They will perform:

Andrew Norman: Peculiar Strokes (2011)
Rebecca Saunders: Unbreathed (2017)
Clara Iannotta: Dead wasps in the jam-jar (iii) (2017)

----------

Lars Greve & Jeppe Zeeberg: Danevirke

In 1864, the Danish state summoned soldiers from all regions of the kingdom to defend the Danish border against the Prussians. They had to solve an almost impossible task, and the result - we only know too well.

For the premiere of the newly written work ‘Danevirke’, composers Lars Greve and Jeppe Zeeberg collaborate with personnel from four Danish cities; Ribe, Herning, Svendborg and Farum. Together they form an orchestra with more than 70 musicians. 

Although the title ‘Danevirke’ draws strings to the battle in 1864, Zeeberg and Greve focus on current society and the nationalism that springs not only in Denmark, but throughout Europe. The composition can be interpreted as a wordless commentary on the nationalist flourishing of today which - according to the composers -  invariably must decay.

- The music begins in an optimistic manner. It emulates a people preparing for war, still believing they are going to win. Along the way, chaos arises, and you will experience a musical work that is disintegrating more and more.

Copenhagen Contemporary is the setting for a musical tour de force when more than 70 musicians from four amateur big bands gather for the first time and perform 'Danevirke'.

The concert also marks the release of ‘Danevirke’ on 10 ”vinyl.