Adoptionsdialogens Dag

10 maj 2017 kl. 14:30 - 17:30

Nationalmuseet, Festsalen, Prinsens Palæ, Hovedindgangen, Ny Vestergade 10, 1471 København K.


Billetsalg slut onsdag den 3. maj 2017.

Tema: ”Racisme og adoption - diskrimination også i den bedste mening”

Moderator: Uzma Ahmed

Med årets tema ønsker Adoption & Samfund at sætte fokus på den racisme, som møder transracialt adopterede og multietniske adoptivfamilier i form af fordomme, stereotyper og mikroaggressioner. I modsætning til den direkte, bevidste racisme kan det være svært at italesætte eller tackle diskriminerende udsagn, der ofte bliver fremsat i den bedste mening men ikke desto mindre er med til at ekskludere den adopterede fra den hvide danske majoritet.

Racisme i forskellige grader og på forskellige niveauer er et område, som Adoption & Samfund føler et stigende behov for at belyse, da voksne transracialt adopterede i dag kan bidrage med vigtige erfaringer om emnet. Det er med til at nuancere og skabe større forståelse for, hvad det vil sige at vokse op som adopteret med ikke-vestlig baggrund i det danske samfund. Således kan vi på bedste vis understøtte og skabe rammer af respekt for den adopterede og deres familier.

Racisme i relation til adoption rejser også spørgsmål omkring betydning af oprindelsesland, - kultur og - sprog, og hvordan man skaber en større rummelighed for danskhed. Dette spørgsmål er blevet debatteret en del i den seneste tid i de danske medier ikke mindst efter den seneste vedtagelse i Folketinget V38, om at man ikke er dansker, hvis man er efterkommer eller indvandrer fra et ikke-vestligt land.

Se dagens program på www.adoption.dk

Det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske senest den 3. maj 2017, så længe billetter haves.

Spørgsmål omkring Adoptionsdialogens Dag eller eventuelt afbud pr. mail: Hoering@adoption.dk

PS! Arrangementet vil blive filmet.

Udvalget for Adoptionsdialogens DagKontaktperson Lene Borg, tlf.: 40609201, mail: lene.borg@adoption.dk


Denne billet skal fremvises ved indgangen til Festsalen på Nationalmuseet. Kontaktperson ved evt. afbud: Lene Borg, tlf. 40609201 eller pr. mail: Hoering@adoption.dk

Salg lukket