Ålens mystiske liv. Foredrag på Frederikssund Museum

14 nov 2019 kl. 19:00 - 21:00

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Ålen har altid været omgærdet af mystik. Den kan vandre store distancer over vand, engang fandtes den i selv de mindste vandhuller, og så har ikke mindst dens gydevandring på ca. 6.000 km til Sargassohavet fascineret mange igennem tiderne.

Derudover har ålen været én af de allermest eftertragtede fisk at fange og spise, stort set siden de første mennesker kom til. Men ålen er nu så truet, at der er stor risiko for, at den uddør, og derfor forskes der intenst i mange aspekter af ålens liv, især med det formål at kunne redde ålen.

Alt dette og meget mere vil fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen fra DTU Aqua, fortælle om den 14. november kl. 19-21. Det er håbet at mange åleinteresserede vil komme og bidrage med deres erfaringer med ål, så man i fællesskab vil kunne gøre hinanden klogere på ålen.