Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon: Ledelsesudvikling - hvorfor virker det (ikke)?

30 maj 2018 kl. 12:30 - 16:00

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, Lokale CSS 35.01.05 , 1353 København K.

Arbejds- og Organisationspsykologisk Salon

”Ledelsesudvikling – hvorfor virker det (ikke)?”

Dato: onsdag d. 30. maj 2018, kl. 12.30-16.00

Sted: Det Samfundsvidenskabelig Fakultet, KU. Lokale CSS 35.01.05 se kort over campus

Program:

12.30 Velkomst v. Janne Skakon, ekstern lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

12.40 Hvad er god ledelse? v. Ann-Louise Holten, lektor v. Institut for Psykologi, Københavns Universitet

13.10 Spilbaseret træning i forandringsledelse – et interventionsstudie i Novozymes, v. Esben Langager Olsen, erhvervsph.d. ved Novozymes, og Johan Simonsen Abildgaard, postdoc ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

13.40 Kaffe, the og netværk m. inspirationsstande

14.10 Netværk – hvorfor og hvilket udbytte får deltagerne v. Netværkskonsulent Peer Lundby, Lederne

14.25 Kort og godt: 2 specialer om ledelse og ledelsesudvikling

14.45 Roskilde Festival's "Leadership Lab" -hvordan kan viden om ledelse af frivillige overføres til arbejdsmarkedet, hvor flere og flere unge ser ud til at være "formålsdrevede"- v. Jonas Hedegaard, erhvervsph.d. v. Roskilde Festival og Roskilde Universitet & Teamleder, Roskilde Leadership Lab.

15.15 Debat - hvilke bevægelser ser vi i ledelse- og ledelsesudvikling i praksis?

16.00 Tak for denne gang og på gensyn.

Spørgsmål kan rettes til janne.skakon@psy.ku.dk


A&O Salon

Salg lukket

A&O Salon, Studerende

Salg lukket