Arkitekturpolitisk salon: Har vi brug for en mere aktiv landsplanlægning?

28 nov 2018 kl. 15:30 - 17:00

Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10, 1473 København K


Hvor er Danmark nu og hvor skal vi hen? Hvordan vil fremtidens infrastruktur binde landet sammen og hvor skal byudviklingen foregå? Engang kunne nogle af svarene findes i Landsplanredegørelsens grundige analyser og politiske udmeldinger. Som dokument findes Landsplanredegørelsen stadig, men den er efterhånden løsrevet fra visionerne om et Danmark i balance og en mere bæredygtig fremtid. Spørgsmålet er derfor, hvordan skal vi diskutere den nationale planlægning som ramme for kommunernes udvikling?

Landsplansredegørelsen har tidligere været det dokument, hvor regeringen kunne samle visionerne for landets fysiske og funktionelle udvikling. Historisk har redegørelserne bygget på analyser af flyttemønstre, pendlingsmønstre, mobilitet, fordeling af arbejdsstyrken, erhvervsstrukturen og næsten alle de forhold, som landets fysiske udvikling er baseret på. Kort sagt, et overblik over Danmarks udfordringer og muligheder. Og en baggrund for at den siddende regering kunne formulere sine ønsker for landets fysiske og funktionelle udvikling, for de store investeringer og for andre statslige initiativer.

Men de seneste år er landsplanredegørelsen blevet slanket – og efterhånden indeholder den ikke engang de analyser, der før var dens grundlag.

Skal landsplanlægningen styrkes eller afløses af nye instrumenter?  Skal vi have et mere strategisk værktøj, der viser regeringens visioner på lang sigt? 

Hvad skal der til for at skabe klarhed over vores lands tilstand, og hvordan kan vi skabe en fælles retning for løsningerne af de store samfundsmæssige udfordringer? Og endelig: Hvordan kan sådan en ramme appellere så bredt, at den rent faktisk bliver samlingspunkt for diskussionen om Danmarks fremtid?

Program

Salonen bliver indledt med korte oplæg om Landsplanredegørelsens betydning, om landets store udfordringer, og om hvorfor det er vigtigt med en koordineret national planlægning. Efterfølgende er der gruppesessioner, hvor deltagerne får mulighed for at komme på banen med ønsker og idéer. Der vil blive samlet op på budskaberne, som gives videre til Erhvervsstyrelsen, der sidder med den nationale planlægning.

Salonens forløb

  • Velkomst v/ DAC
  • Hvad er Landsplanredegørelsen i dag og hvad har den været? v/ Ellen Højgaard Jensen, direktør, Dansk Byplanlaboratorium
  • Danmarks udfordringer i forhold til den fysiske udvikling v/ Svend Erik Rolandsen, byudviklingschef, COWI
  • Hvorfor er regional udvikling og landsplanlægning vigtigt? Boris Brorman Jensen, ph.d. & arkitekt, MAA
  • Gruppediskussioner og opsamling: Hvad skal Landsplanredegørelsen kunne? Skal den mere have form som en strategi og være mere operativ? Hvilket indhold skal vægtes? Hvordan kan den behandle forskellige scenarier for udvikling? 

Dørene åbner til kaffe og snacks fra kl. 15.00. Efter arrangementet kan du netværke over bobler og diskutere videre om fremtiden for Landplanredegørelsen.

Salonen arrangeres i samarbejde med Dansk Byplanlaboratorium

Foto: Dragør Luftfoto

Arkitekturpolitisk salon: Har vi brug for en mere aktiv landsplanlægning?

Salg lukket