Art of Many and The Right to Space

08 jul 2017 kl. 10:00 - 01 okt 2017 kl. 17:00

Dansk Arkitektur Center, Strandgade 27B, 1401 København K


Art of Many and The Right to Space

Nu vender det danske bidrag til sidste års Arkitekturbiennale i Venedig hjem til Dansk Arkitektur Center. Udstillingen ‘Art of Many and The Right to Space’ viser, hvordan danske arkitekter insisterer på at skabe arkitektur af høj kvalitet, der kommer fællesskabet til gode og ikke kun gavner de udvalgte få.

UDSTILLINGSPERIODE: 7. juli 2017 - 1. oktober 2017

Udstillingen rummer ikke bare én dansk arkitekts virke, men derimod flere end 70 arkitektvirksomheder og over 130 modeller, der tilsammen viser det brede samfundsengagement og den humanistiske tilgang, som er kendetegnende for dansk arkitektur. Man kan også opleve en af de helt store fortalere for humanistisk arkitektur, professor Jan Gehl, i en stor videoinstallation.

'Art of Many - The Right to Space' var Danmarks bidrag til sidste års arkitekturbiennale i Venedig. Biennalen er den mest betydningsfulde arkitekturevent, hvor lande fra hele verden udstiller deres bud på et tema udvalgt af hovedkuratoren.

Dansk Arkitektur Center var af Kulturministeriet udpeget som kommissær for det officielle danske bidrag til den 15. Internationale Arkitekturbiennale i Venedig. Projektet er støttet af Realdania, Kulturministeriet, Statens Kunstfonds Legat- og Projektstøtteudvalg for Arkitektur, Dreyers Fond og Ny Carlsberg Fonden.

'Art of Many and The Right to Space' er kurateret af Boris Brorman Jensen og Kristoffer Lindhardt Weiss.

Udstillingen er udviklet i tæt samarbejde med Statens Kunstfonds Legat- og projektstøtteudvalg for Arkitektur.

>> Se andre udstillinger hos Dansk Arkitektur Center

>> Se åbningstider


// ENGLISH VERSION

Now, the Danish contribution to last year’s Venice Biennale of Architecture is coming home to the Danish Architecture Centre. The exhibition, Art of Many and The Right to Space shows how Danish architects insist on creating high quality architecture to benefit the community as a whole – not just the select few.

The exhibition does not just present the work of one Danish architect. It presents more than 70 architectural practices and in excess of 130 models, which together reveal the extensive social commitment and the humanistic approach that are the hallmarks of Danish architecture. You can also encounter one of the major advocates of humanistic architecture, Professor Jan Gehl, in a large-scale video installation.

'Art of Many - The Right to Space' was Denmark’s contribution to last year’s Venice Biennale of Architecture. The Biennale is the architecture event. Countries from all over the world exhibit their interpretations of a theme selected by the main curator.

The Danish Architecture Centre was appointed by Ministry of Culture Denmark as commissioner for the official Danish contribution to the 15th International Biennale of Architecture in Venice. The project was funded by Realdania, Ministry of Culture Denmark, the Danish Arts Foundation’s Committee for Architecture Grants and Project Funding, the Dreyer Foundation and the New Carlsberg Foundation.

Art of Many and The Right to Space was curated by Boris Brorman Jensen and Kristoffer Lindhardt Weiss.

The exhibition was the result of close collaboration with the Danish Arts Foundation’s Committee for Architecture Grants and Project Funding.

Entrébillet /Adult ticket

Salg lukket


Studerende - Entrébillet / Student ticket

Salg lukket


Grupper +10 - Entrebillet / Groups +10 tickets

Salg lukket


Børn & unge u 18 år - Entrebillet til/Children under 18

Salg lukket