"At læse Karen Blixen" Blixen -læsekreds på Rungstedlund. Oplæg-diskussion-perspektivering.

17 nov 2019 kl. 14:00 - 16:00

Karen Blixen Museet, Rungsted Strandvej 111, 2960 Rungsted Kyst

Karen Blixen er ubetinget en af de mest interessante danske forfatterpersonligheder, hvilket man får et uudsletteligt indtryk af ved et besøg på museet. Med denne læsekreds vil vi fordybe os i hendes fortællinger og pege på nøgler der kan åbne dette til tider svært tilgængelige forfatterskab. Blixen er i sine fortællinger om maskespil og identitet mere underfundig og postmoderne end nogen: " Hun er meget gammeldags, fuldstændig up to date og langt forud for sin egen tid... Og en stor humorist."

Læsekreds møderne er planlagt til foreløbig tre søndagseftermiddage, hvor der hver gang startes med et oplæg om dagens tekst(er) ved mag. art Ivan Z. Sørensen, hvorefter der bydes op til deltagernes indbyrdes diskussion. Afsluttende perspektivering og opsamling.

Søndag d. 17.11 kl 14.00- 16.00: "Dykkeren" og "Babettes Gæstebud", Skæbne- Anekdoter, 1958

Vi lægger ud med to fortællinger fra Karen Blixens sidste samling fortællinger. De er umiddelbart let læste, men der er også forunderlige og dybsindige ting på færde, og emner der lægger op til diskussion, fordi både islam og kristendom er i spil. Vi vægter "Dykkeren" - og inddrager "Babette", der jo både er berømt og flot filmatiseret. Der perspektiveres til Karen Blixens HUMOR, både med hensyn til fortælleteknik og livsanskuelse.

Begrænset deltagerantal.