Backstage: Fællesskab og naboskab – nye måder at bo på

20 jun 2018 kl. 16:30 - 18:30

Sundholm Syd, Amagerfælledvej 71, 2300 København S

Tag med, når vi undersøger nye boformer i Sundholm Syd og Signalgården. Mød arkitekterne bag, og hør om det nye AlmenBolig+ koncept, der har særligt fokus på fællesskab.

AlmenBolig+ er et forsøgskoncept, der er udviklet af KAB. Konceptet betyder almene familieboliger til en overskuelig husleje. Boligerne er bygget op udelukkende med præfabrikerede elementer, der er sat sammen på en måde, så de også hurtigt kan skilles ad igen. Grundindretningen ligger fast, men inden for disse rammer er det op til beboerne selv, hvordan de vil indrette deres bolig.

Fællesskab og godt naboskab er kerneværdierne i AlmenBolig+. Som beboer skal man yde en aktiv indsats for fællesskabet – for eksempel som snerydder eller hækkeklipper. Derfor bliver boligerne også kun opført i mindre enheder, så naboskabet bliver nært og overskueligt.

Vi ser nærmere på denne måde at bo på, når vi besøger to AlmenBolig+ områder.

Hvad skal vi se på turen?

Vi mødes i Sundholm Syd, hvor Tomas Snog fra AI (Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA) viser os rundt i måske Danmarks højeste boligområde bygget af træ. Fællesskabet blomstrer i Sundholm Syd på trods af, at der ikke er et eneste udendørs fællesareal. Vi skal høre om tankerne bag denne måde at bygge boliger på, og hvordan arkitekterne har bygget for at understøtte fællesskabet.

Herefter besøger vi Signalgården sammen med arkitekt MAA og indehaver af tegnestuen ONV, Søren Rasmussen. Signalgården er også bygget op udelukkende af præfabrikerede elementer, hvor bl.a. genanvendelse, affaldsreduktion og et sikkert arbejdsmiljø er med til at give boligerne en tydelig bæredygtig profil.

Tag med på en tur Backstage til AlmenBolig+ og oplev, hvad en almen bolig også kan være.

Turen er en del af programmet for åbningsudstillingen i DAC i BLOX: ’Welcome Home’.. Udstillingen handler om dét, vi alle er eksperter i; vores bolig. For nok er det arkitekter, som tegner huse. Men det er mennesker, som skaber hjem. Læs mere om udstillingen her: https://dac.dk/udstillinger/welcome-home

En del af arrangementsrækken ’Backstage’