Basal regnskabsforståelse for Bestyrelsen

13 nov 2019 kl. 16:00 - 18:00

Berlingske Konferencesal, Pilestræde 34, 1112 København

Gå-hjem-møde om Bestyrelsesarbejde 

Økonomisk Ugebrev byde velkommen til endnu et  "Gå-hjem-møde" om bestyrelsesarbejde. Forbered bestyrelseskarrieren og bliv opdateret om bestyrelsens brændpunkter

Basal regnskabsforståelse for Bestyrelsesmedlemmer

Grundkursus i regnskabsforståelse. Sådan er regnskabet opbygget, de vigtige begreber, og sammenhængen i resultatopgørelse, passiver og aktiver, samt centrale nøgletal. Konkrete cases: Hvad er der galt her? Fem vigtige spørgsmål om regnskabet.
Indlæg v/ redaktør Morten W. Langer