Besættelsen på 75 års afstand - et foredrag med dr.phil. Hans Kirchhoff

05 maj 2020 kl. 19:00 - 21:00

Studenterhus Aarhus, Nordre Ringgade 3, Mødelokale 2, 8000 Aarhus

I 2020 er det 75 år siden, at Danmark blev befriet. Den 4. maj 1945 om aftenen lød det længe ventede budskab over radioen til danskerne. De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Den 5. maj 1945 kl. 8.00 om morgenen ringede alle landets kirkeklokker freden ind i Danmark. Danmark var atter frit. De fem år, besættelsen varede, var mørke år, hvor nationens eksistens stod på spil, og der var brug for fællesskab og solidaritet. Men det var også år, der gravede dybe kløfter i befolkningen mellem dem, der fandt det rigtigst at samarbejde med tyskerne, og dem, som ønskede krig imod besættelsesmagten.

Krigens store moralske fortælling om det rigtige i at samarbejde eller øve modstand er i 2020 fortsat aktuel. Den taler til vores følelser og den nationale identitet, og ofte ses den brugt som historisk argument i den løbende politiske debat. Derfor tolker vi også historien om besættelsen forskelligt alt efter behov. Men hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Hvad er historikernes status i dag efter de mange års forskning og de mange bøger, der er skrevet om emnet? En af Danmarks fremmeste besættelsestidshistorikere dr.phil. Hans Kirchhoff vil på denne majaften indkredse disse spørgsmål og give sine bud på svar. Vel mødt til en spændende aften, hvor vi fejrer 75-året for Danmarks befrielse.

---

Hans Kirchhoff (f. 1933) er tidligere underviser i samtidshistorie ved Københavns Universitet (1967-2003). Han er forfatter til en række værker om besættelsestiden, heriblandt Augustoprøret 1943 I-III. (1979), Tilpasning - protest eller modstand 1940-45. (1985), Kamp eller tilpasning (1987), Samarbejde og modstand under besættelsen - en politisk historie. (2001), Den gode tysker. G.F. Duchwitz. De danske jøders redningsmand. (2013) og At handle med ondskaben. Samarbejdspolitikken under besættelsen. (2015). Han har desuden redigeret og bidraget til flere værker om den danske besættelsestid.

---

Der vil være mulighed for at købe kaffe og vand/sodavand i pausen, ligesom der er rig mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen i arrangementets anden halvdel.