Bevæg byen! – med børn, unge og seniorer

10 sep 2020 kl. 09:30 - 16:00

Billetter Gratis

Deltag med venner

I 2016 iværksattes det tværfaglige forskningssamarbejde om co-design af Aktivitets- og sundhedsfremmende fysiske miljøer (APEN) i Sydhavnen, København, og nu foreligger helt nye resultater af samarbejdet. Projektet har gennem inddragende byrumseksperimenter skabt forskningsbaseret viden om, hvordan vi ved at forandre eller forbedre de fysiske miljøer i samarbejde med borgere kan fremme sociale, fysiske og bæredygtige aktiviteter i lokalsamfundet. Målgrupperne er børn og unge samt seniorer.

Med konferencen ønsker vi at bidrage til at bygge bro mellem de forskellige fagfolk, forskere og praktikere, der hver især interesserer sig for, hvordan bysamfund og nabolag i højere grad kan udvikles til meningsfulde ”steder”, der reducerer social, mental og rumlig ulighed. Om hvordan man ved at tage inddragende og medskabende metoder i anvendelse kan sikre, at de urbane miljøer udvikles i samarbejde med borgerne, der således kan være med til at skabe ejerskab og dermed langsigtede forandringer i det danske samfund.

Arrangeret og støttet af

Konferencen er arrangeret af det nationale forskningsnetværk Aktivitets- og sundhedsfremmende miljøer (APEN), der er et tværdisciplinært forskningssamarbejde mellem Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet (KU) og Active Living, Syddansk Universitet (SDU). Forskningsarbejdet og konferencen er venligt støttet af Lokale og Anlægsfonden, TrygFonden og Velux Fonden.

Om forelæserne og målgrupper

Oplægsholderne er de forskere, der har været direkte involveret i forskningsarbejdet, partnerne i Sydhavnen, der kan bidrage med helt konkrete erfaringer fra samarbejdet med institutionerne samt de tre fonde bag projektet, der vil orientere om deres fremtidige strategier og visioner på området. Sidst men ikke mindst er åbningstalen af Lene Dammand Lund, rektor på KADK, om, hvorfor der er behov for øget fokus på de sundhedsmæssige muligheder i byens rum?

Konferencen henvender sig bredt til kommunale, regionale og statslige aktører, byplanlæggere, arkitekter, forskere, beslutningstagere og praktikere, der arbejder med livskvalitets-fremmende indsatser.

Tid og sted

Torsdag 10. september 2020, Festsalen på Charlottenborg, Kongens Nytorv 1, 1050 København K

Registrering

Konference, frokost, kaffe, te og vand er gratis. Ved udeblivelse faktureres DKK 375,- Der er plads til maksimum 100 deltagere efter ”først til mølle” princippet.


PROGRAM

09:30   Registrering og morgenkaffe. Udlevering af publikationen Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

10:00   Hvorfor have fokus på de sundhedsmæssige muligheder i byens rum?

           Åbningstale ved Lene Dammand Lund, rektor KADK

10:15   International Activity- and health enhancing Physical Environments Network – Hvorfor er der brug for os?

           René Kural, lektor og leder af det nationale netværk APEN, KADK

10:30   Erfaringer fra at støtte projekter med fysisk aktivitet for børn og unge i et fondsmæssigt perspektiv

              Forskningschef Anders Hede, TrygFonden

11:00   Bevæg Byen! Co-design af uderum med børn

    Anne Magrethe Wagner, Laura Winge og Bettina Lamm, Landskabsarkitektur og Planlægning,

        Københavns Universitet

11:30   Co-design og byrumseksperimenter som redskaber i byudviklingen

            Projektleder Ea Vestergaard og projektchef Camilla Gøhler Ryberg, Områdefornyelsen Sydhavnen,

            Københavns Kommune

11:45   Spørgsmål og svar

12:00   Børns brug af byen

            Charlotte Skau Pawlowski og Jens Troelsen, Active Living, Syddansk Universitet

12:15   Frokost

13:15   Hvor vil vi som fond hen med viden om børn, unge og ældres ønsker for et aktivt liv?

            Direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden

13:45   Sammenhænge mellem det byggede miljø og ”det gode liv” hos seniorer

            Kamilla Nørtoft, Sidse Carroll og René Kural, KADK

14:15   Konkrete erfaringer fra samarbejdet med seniordelen på APEN

            Formand for bestyrelsen i Tranehavegård Helle Møller Nielsen, Sydhavnen

14:30   Spørgsmål og svar

14:45   Pause

15:15   Hvordan fremmes ældres brug af nærområdet?

            Tanja Bettina Schmidt og Jens Troelsen, Active Living, Syddansk Universitet

15:30   Hvorfor er vi som fond interesseret i ældres aktive deltagelse i forskning?

            Programchef for aldringsforskning Lise Bonnevie, Velux Fonden

16:00   Kort opsummering og tak for i dag

            René Kural, lektor og daglig leder af det nationale netværk APEN


Programmet kan ændres