Bo Asger Kristensen: Under korset

25 okt 2020 kl. 15:00 - 16:15


Opførelse af nyt værk for kor og orkester

Grundtvigs Kirke lægger den 25. oktober 2020 rum til noget så usædvanligt som et helt nyt bud på et moderne Stabat Mater, skrevet af komponisten Bo Asger Kristensen for kor og orkester.

Mange komponister har i tidens løb skabt noget af den smukkeste påskemusik med udgangspunkt i det latinske middelalderdigt Stabat Mater, der skildrer Marias smerte ved foden af korset, typisk i en katolsk kontekst med fuld fokus på Marias ophøjede skikkelse.

I 1837 fortolkede Grundtvig i sin salme “Under korset stod med smerte” (DDS 196) digtet i et protestantisk lys og gjorde Marias lidelseshistorie til et udgangspunkt for en bredere fortælling om påskens budskab for alle mennesker at spejle sig i. Og inspireret af denne salme har Bo Asger Kristensen skabt et moderne Stabat Mater med titlen “Under Korset”, hvor salmens vers fungerer som koralerne i de store klassiske passioner, og hvor de musiske elementer i øvrigt skildrer påskebegivenhederne.

I Bo Asger Kristensens fortolkning er det ikke kun Maria, der står under korset, men enhver, der vender sig mod korset for at finde svar på, hvorfor sorgen er kærlighedens pris.

Resultatet er en fortælling om svigt, lidelse og død – og om det spirende håb, der er i, at det endelige også giver salig fred.

Værket bliver uropført i samarbejde med Kammerkoret Broccoli og Kammerklubben Kammerorkester.
Med i koncertens program er også Rheinbergers smukke Stabat Mater.

Billetpris 100,-
Det vil også være muligt at købe billetter i døren fra 14:30.