Boost din Business - - Et mikroperspektiv på Thought Leadership

29 okt 2019 kl. 09:00 - 10:30

Det Danske Handelskammers Understøttelsesfond Børsen, Slotsholmsgade 1, 1216 København

Boost din Business - Et mikroperspektiv på Thought Leadership

Hvordan kan det gavne ens forretning at forære sin viden væk?

Der har i de seneste år været stor opmærksomhed omkring  ”Thought Leadership” (Tanke Ledelse), og den måde hvorpå virksomheder kan gøre sig relevante gennem formidling af viden og indsigt. Ofte forbindes Thought Leadership med B2B og større virksomheders marketingstrategier, men eksponeringen af ekspertise og faglighed kan også være til gavn for mindre virksomheder, videns-medarbejdere og fagfolk mere bredt.  Ved at udvise autoritet og gavmildhed omkring ens fagområde kan man således understøtte ens faglige brand og samtidigt skabe et tillidsforhold til kunder og samarbejdspartnere.

Design denmark inviterer Boost din Business netværksmøde, hvor der sættes fokus på hvordan virksomheder og medarbejdere kan anvende digitale og sociale medier i deres vidensformidling og professionelle branding. Der sættes bl.a. fokus på begrebet Thought Leadership, der gives inspiration til metoder og værktøjer til faglig formidling og der præsenteres en række eksempler på hvordan mindre virksomheder og fagspecialister har udviklet faglig formidling der understøtter deres forretnings vækst og kommunikation.

Oplægget tager udgangspunkt i nye fagbøger samt forskningsprojekt på Copenhagen Business Academy.

Oplægsholder er Hans-Christian Christiansen der er lektor, ph.d. ved Copenhagen Business Academy og har redigeret og medforfattet en række fagbøger omkring kommunikation

Praktisk
Dato: 29. oktober 2019
Tid: 9.00-10.30
Sted: Design denmark, Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K