Borgerløn på dansk

15 mar 2018 kl. 10:00 - 16:00

Christiansborg Slot, Fællessalen, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København


”Borgerløn på dansk”

-en anderledes konference om borgerløn

Fællessalen på Christiansborg den 15 marts 2018, 10-16


Alternativet afholder en heldags konference på Christiansborg for at undersøge, hvilke konsekvenser indførelse af borgerløn har på det danske samfund.

Udgangspunktet er det tankeeksperiment, at borgerlønnen er indført i Danmark: alle modtager en ubetinget og individuel ydelse, der sikrer, at man kan leve på et beskedent niveau.

Vi stiger op i helikopteren og kigger på et fremtidsscenarie.

Indlægsholderne kommer med deres bud på, hvad borgerløn betyder – både for den enkelte dansker og for det danske samfund, dets bærende institutioner, virksomhederne og det politiske system.

Vi har inviteret et bredt panel af både trænede og utrænede debattører, og forudser en forrygende og inspirerende dag! Det bliver en dag med drømme, visioner, ideer og diskussioner - i vores Folketings historiske lokaler.

Konferencen er åben for alle interesserede, men kræver tilmelding. Deadline Mandag 12. marts 2018. Deltagelse koster 125 kr. til forplejning.

Vel mødt!


PROGRAM

Ordstyrer Charlotte Ditløv Jensen

10.00 – 10.05 Velkomst v. Josephine Fock, MF (Å)

Borgerløn som personligt vilkår: Hvordan ændrer borgerløn de personlige livsvilkår og -mu­ligheder?

10.05 – 10.10 Indledning v. Charlotte Ditløv Jensen

10.10 – 10.25 Henrik Nordbrandt, digter

10.25 – 10.40 Mathias Elrød Madsen, familiefar, sociolog og musiker

10.40 – 10.55 Jens Haag, freelance journalist og blogger

10.55 – 11.10 Peter Madsen, Marianne Hjort og Bendt Heinz Larsen, borgere der har deltage i forsøg med kontanthjælp uden modkrav, Kalundborg kommune

11.10 – 11.45 Spørgsmål og kommentarer fra salen

11.45 – 12.30 Frokost

Borgerløn som arbejdsmarkedets vilkår: Hvordan ændrer borgerløn vilkårene for erhvervslivet, og hvad er fagbevægelsens rolle med borgerløn som forudsætning for indsatsen?

12.30 – 12.40 Indledning v. Torsten Gejl, MF (Å)

12.40 – 12.55 Dannie Cuber, jobrådgiver, Solveig Solås, socialrådgiver, ansvarlige for forsøg med kontanthjælp uden modkrav, Jobcenter Kalundborg

12.55 – 13.10 Dennis Kristensen, Formand for FOA

13.10 – 13.25 Alfred Josefsen, ejer af ledelsesfirmaet Alfred AS og tidligere adm.dir. i IRMA

13.25 – 13.40 Bente Sorgenfrei, Formand for FTF

13.40 – 14.10 Spørgsmål og kommentarer fra salen

14.10 – 14.30 Kaffepause

Borgerløn som politisk vilkår - samtale mellem repræsentanter for de partier i FT, der arbejder eller har arbejdet aktivt med borgerløn: B, L, Ø og Å

14.30 – 14.50 Indledning v. Louise Haagh, professor og formand for BIEN

14.50 – 15.50 Politikerpanel

Samtale om de demokratiske og politiske perspektiver, efter at borgerløn er indført i Danmark: Hvorvidt og hvordan har det ændret vilkårene for konkret politik og politikudvikling, når den almene forsørgelse er sikret af borgerløn?

Panel med deltagelse fra følgende partier:

Finn Sørensen, Enhedslisten

Repræsentant Radikale Venstre

Repræsentant Liberal Alliance

Josephine Fock, Alternativet


15.50 – 16.00 Afrunding og opsamling på dagen v. Charlotte Ditløv Jensen


Praktiske Oplysninger

Fællessalen på Christiansborg den 15 marts 2018, 10-16

Af hensyn til sikkerheden i Folketinget bliver alle besøgende scannet som i en lufthavn.

Kom i god tid – vi bliver over 100, som alle skal ind på samme tid!

Ankomst til Folketinget
Når du ankommer til Folketingets besøgsindgang, melder du din ankomst ved at ringe på dørklokken. Dit navn står på en deltagerliste – medbring din billet, så går det lettest.

Du finder Folketingets besøgsindgang til højre for hovedtrappen i Rigsdagsgården.

Find vej

Christiansborg ligger på Slotsholmen i det indre København. Der er mange muligheder for at komme til Christiansborg med offentlige transportmidler.

Med bus
Fra Københavns Hovedbanegård kan du komme til Christiansborg med følgende buslinjer:

1A mod Hellerup

2A mod Kastrup st.

26 mod Langeliniekaj (Østmolen)

66 mod Kvæsthusbroen


Med metro

Københavns metro har stationer på Kongens Nytorv og Christianshavns Torv, som begge ligger cirka 1 km fra Christiansborg.

Parkering
Der er kun meget få parkeringspladser i nærheden af Christiansborg. Her finder du information om parkering.

Billet

Salg lukket