Brødrene Classen

12 apr 2018 kl. 19:00 - 21:00

Corselitze Herregård, Tromnæs Alleen 2,c, 4800 Nykøbing Falster


Aftenens foredragsholder er tidligere museumschef John Erichsen, cand. mag. i historie og kunsthistorie, med en lang karriere bag sig som direktør for Københavns Bymuseum og museumschef på Nationalmuseet, konsulent for Reventlow-Museet mv. De sidste 20 år har han drevet virksomheden HISTORISMUS, som udforsker og formidler dansk bygnings- og kulturhistorie fra 1500-årene til i dag.

Med udgangspunkt i et forskningsprojekt, som mundede ud i bogen ”Brødrene Classen – veje til rigdom, magt og udødelighed”, der udkom i 2017, vil John Erichsen fortælle om de to norskfødte brødre, der begge gjorde kometagtig karriere i 1700-tallets Danmark. Storebror Johan Frederik Classen, industripioner, forretningsmand og storgodsejer samt Peter Hersleb Classen, embedsmand og efter broderens død direktør for det Classenske Fideicommis, der skabtes af Johan Frederiks kolossale formue. Foredraget vil naturligt nok også fokusere på selve herregården Corselitze, der blev erhvervet af Classen i 1768.

Efter foredraget vil godsforvalter Poul Schreiner vise rundt i de smukke lokaler, ligesom der vil være mulighed for at købe bogen og nyde en forfriskning.

Billet

Salg lukket