Brøl og Brunst - hør Kronhjorten - tilbage til urtiden 5 km

03 okt 2020 kl. 19:30 - 22:00

Vi mødes og får forklaring om Brøl og Brunst hos Krondyrene, der netop i disse uger højlyt er i brunst (parring).
Herefter lister vi stile og lydløst frem til Kronhjortens brunst og lytter på sikker afstand til dette Urtidsskue.
Til slut på turen serveres der røget krondyrkølle på ciabattaflute. Den røgede krondyrkølle stammer fra det lokal Lindenborg Skovdistrikt. Hertil serveres et glas vin til fra den lokale Guldbæk Vingaard.
Vandreturen er ikke for gangbesværede.
Prisen er 325,- kr plus gebyr og inkluderer guidening , vidensformidning om Kronhjorten,vandaring til brunst område, servering af røget krondyrkølle på ciabattaflute (Krondyret fra Lindenborg Skovdistrikt) med vin til (fra Guldbæk Vingaar

VINGES VANDRING

Tag med på unikke

vandre- og busture i Himmerland

Specialture omfatter bl.a.: Nat-vandreture i

måneskin, vandring "på atombunkeren REGAN

VEST", botanik og fugleture, Fototur, Fosil-jagt,  lokalhistorie

Grævlinge Safari ture 

 vandring i Rold Skov, Rebild Bakker, Lille

Vildmose, de himmerlandske heder, kanotur på

Lindenborg Å og meget meget mere.

GUIDE MED MANGE ÅRS LOKALKENDSKAB.

NATUREVINGE  VINGES VANDRING

Jens Vinge, Skov og Landskabsingeniør

2284 0117 · jensvinge@jvinge.dk · jensvinge.dk