Byvandring i Tingbjerg / City walk in Tingbjerg

28 apr 2020 kl. 17:00 - 19:00

Lidl, Ruten 6, 2700 København

--- ENGLISH BELOW ---

Byvandring i en af velfærdsbyens kronjuveler Tingbjerg. Meget er sket siden makkerparret Steen Eiler Rasmussen og C. Th. Sørensen designede idealbyen, der er noget af det tætteste, Danmark har på en totalplanlagt New Town, specialdesignet til at rammesætte det gode liv fra vugge til grav. Bydelen figurerer på regeringens ghettoliste, og parallelsamfundspakken dikterer de igangværende transformationer. Hvordan skaber man nye fællesskaber og boligmiljøer et sted, der var designet som ramme for fællesskabet, men har haft sine udfordringer? Hvad sker der når nye ejerformer og beboere tilføjes? Hvordan forbinder de sig til konteksten? Hvad med mødestederne når der fortættes? Nedrivninger er no-go i den bevaringsværdige bydel, men ca. 1700 ejerboliger af Vandkunsten og byrum af SLA nyopføres af boligforeningen fsb og ejendomsselskabet NREP.

Gæst/taler: Direktør for boligforeningen fsb Pia Nielsen, kulturhistoriker, forsker og forfatter til en kommende bog om Tingbjerg Jannie Rosenberg Bendsen, arkitekt ved Vandkunsten Elena Astrid Rojas, Julie Linke Bank landskabsarkitekt ved SLA.

Andre guidede ture:

Guidet tur med Marie-Louise Høstbo - EN

Kay Fisker Byvandring - DK

Træer i byen - DK

--- ENGLISH ---

City walk in one of the welfare crown jewels - Tingbjerg.

Much has changed since Steen Eiler Rasmussen and C. Th. Sørensen designed the ideal city - one of the closest in Denmark to a completely planned New Town - specially designed to provide a good life from cradle to grave. The district is on the government's ghetto list and the parallel society plan dictates the ongoing transformations. How do you create new communities and living environments that were designed as a framework for the community but have had their challenges? What happens when new forms of ownership and occupants are added? How do they connect to the context? What about the meeting places when condensed? Demolitions are no-go in the conservation area, but approx. 1700 owner-occupied dwellings of Vandkunsten and urban spaces of SLA are newly constructed by the housing association fsb and the real estate company NREP.

Guest / speaker: Director of the housing association fsb Pia Nielsen, cultural historian, researcher and author of an upcoming book about Tingbjerg Jannie Rosenberg Bendsen, architect at Vandkunsten Elena Astrid Rojas, landscape architect at SLA Julie Linke Bank.

This event will be held in Danish.

Other guided tours:

Guidet tur med Marie-Louise Høstbo - EN

Kay Fisker Byvandring - DK

Træer i byen - DK