Byvandring.nu - Holmen under den Kolde Krig - Med Malene From

22 sep 2018 kl. 14:00 - 16:00

Henrik Gerners Pl. 1, 1439 København, Denmark, Henrik Gerners Plads 1, 1439 København

Holmen var på krigsfod gennem fem årtier. Kort efter Befrielsen i 1945 befandt Danmark sig på frontlinjen af en ny konfrontation mellem stormagter. Flåden skulle genopbygges og søforsvaret organiseres.

 På turen fortæller kulturformidler Malene From om Danmarks særlige stilling i den  Kolde Krig, og de dilemmaer den medførte. Hun viser rundt i det gamle militære område, og introducerer de krigsskibe der spillede en rolle i konflikten. Der er historiske nedslag som eksplosionen på Søminelageret i 1961, Cuba-krisen i 1962 og de perioder af tøbrud og oprustning, der foregik frem til Holmen blev nedlagt som flådebase i 1993.
 
At drive en flåde kræver langsigtede investeringer, som Malene også redegør for. Blandt anden i lyset af den nuværende storpolitiske situation.
 

Billet salg til om med 20.9 (uden gebyr)

Salg lukket

Billet

Salg lukket