CAFX 2019 - Nye familiemønstre kræver nytænkning af boformer

09 apr 2019 kl. 16:00 - 18:00

Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København

Rambøll Architecture and Integrated Design discuss future housing forms for various Danish family types.

Rambøll Arkitektur og Integreret Design diskuterer, hvordan fremtidens boformer kan udvikles i synergi med nutidens danske familiestrukturer.

Familiestrukturerne i Danmark har været igennem radikale ændringer i de seneste årtier. Den traditionelle kernefamilie; mor, far og barn, som bor i én bolig, udgør kun 56% af alle familietyperne i Danmark. Flere sammenbragte familier bor i mere end én bolig, og antallet af beboere i en bolig kan ændre sig fra uge til uge. Rambøll inviterer til debat om, hvordan arkitekturen kan bidrage til bedre boligformer for samfundets brede variation af familietyper.

Kom til debatoplægget med Mark Vacher, Antropolog og lektor på Københavns Universitet, Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videnscenter, Realdania.

Arrangeret af Rambøll Arkitektur & Integreret Design.

The event will be in Danish / Arrangementet vil være på dansk.

Gratis

Gratis