Cannabiskonference - Tag ansvar, drop forbuddet

11 jun 2018 kl. 09:00 - 13:00

Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København


Tag ansvar - drop forbuddet mod cannabis.

Cannabis er et stof, der indtages af hundredetusinder af mennesker i Danmark.

Både som rusmiddel og som medicin.

Men det er også et stof, som kan føre til afhængighed og problemer, ikke mindst for unge, der har et overdrevent forbrug gennem deres ungdom og skolegang.

Derfor er det uansvarligt at opretholde et forbud mod cannabis, som betyder, at det er rockere og kriminelle bander, der rådgiver om stoffet, sælger det og tjener milliarder på det.

Et forbud skader mere end det gavner.

Det er der enighed om blandt Alternativet, Enhedslisten, SF, Radikale Venstre og Liberal Alliance på Christiansborg.

Derfor mødes ordførere fra de fem partier for første gang i fællesskab til en konference på Christiansborg, hvor vi ser på konsekvenserne af det danske forbud mod cannabis og tager hul på en fordomsfri diskussion af, hvordan vi finder en dansk model, som kan afløse forbuddet mod cannabis med en ansvarlig politik.

Konferencen arrangeres af Gadejuristen og Alternativet.

Konferencen indledes af Center for Misbrugsforskning, der giver fakta og dokumentation om udbredelsen og konsekvenserne af cannabisforbruget i Danmark.

Hovedtalerne er Tamar Todd og Steve Rolles.

Tamar Todd er leder af Drug Policy Alliances juridiske afdeling. Hun har rådgivet regeringer i både Uruguay og Canada om cannabis-legalisering og været involveret i reformarbejdet i Colorado og Californien.

Steve Rolles er politisk analytiker i den britiske tænketank Transform, der arbejder med narkotikapolitik med særligt fokus på regulering.

Begge talere sætter konsekvenser af forbud mod cannabis op mod forskellige modeller for afkrimminalisering og legalisering.

På konferencens sidste del drøfter de fem ordførere fra de deltagende partier med hinanden og publikum ideer og muligheder for at finde en dansk model for afkriminalisering/legalisering af cannabis.

Det bliver til følgende program:

Kl. 9.00: Velkomst ved arrangørerne med afsæt i kronikken

Kl. 9.15: Mads Uffe Pedersen, Center for Rusmiddelforskning opdaterer os på cannabissituationen i Danmark og forklarer de væsentlige begreber i forhold forbud/afkriminalisering/legalisering.

Kl. 9.45: Tamar Todd og Steve Rolles beretter om eksempler og forsøg lande, hvor man har lagt forbudspolitikken bag sig.

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11.15: Ordførerne for propartierne præsenterer mulige bud på en dansk model

Kl. 11.30: Ordførerne går i dialog med salen om en mulig dansk model.

Kl. 12.15: Peter Ege og Henrik Rindom giver input fra deltagere på de sociale medier og dialogen mellem ordførerne, salen og folk på de sociale medier fortsættes

Kl. 12.45: Afrunding med fokus på næste skridt i forhold til at finde den danske model for ophævelse af forbud mod cannabis.

Kl. 13.00: Slut

Deltagelse koster 100 kr og kan købes hos Billetto

Registrer dig som "interesseret" i denne begivenhed, hvis du vil have notifikation ved ændringer i programmet og debat om konferencen.

Billet

Salg lukket