Andre events fra arrangøren
Indlæser.....
 
 
Andre events fra samme kategori
Indlæser.....
 
 
Anbefalede events
Indlæser.....
 
 

CC x Performance: Sing Along! (you’re either with us or against us) og Personfølsom musik (2019) - Niels Lyhne

eventet sluttede

CC x Performance: Sing Along! (you’re either with us or against us) og Personfølsom musik (2019) - Niels Lyhne

Fra Gratis

Sted

Dato

12 nov 2020 kl. 17:00 - 18:00

Beskrivelse

[ENGLISH BELOW]

Vakuumpakket Højskolesangbog og NemID på blokfløjte. Det er både samtidsrelevant og poetisk, når lydkunstner og komponist Niels Lyhne Løkkegaard præsenterer en række af sine værker på Copenhagen Contemporary.

Sing Along! (you're either with us or against us)

I forbindelse med coronakrisen har fællessangen fyldt meget, og vi har oplevet, hvordan fællessang på DR er blevet formidlet som et ikke-politisk og neutralt ståsted – for nogen en mættet boble af fællesskab. For andre et klaustrofobisk vakuum.

I den ånd vil Niels Lyhne Løkkegaard plast-vakuumere et antal højskolesangbøger, og du inviteres til at medbringe din egen højskolesangbog, som Løkkegaard vil vakuumere i plast. En slags fællesskabende borgerservice.

NemID på blokfløjte

NemID er et vilkår, alle samfundsborgere i Danmark er underlagt. Gennem en række værker undersøger Løkkegaard NemID-nøglekortet, der på den ene side fremstår fremmedgørende, og på den anden side er noget af det mest personlige, vi bærer rundt på. Når et NemID-kort er brugt, står nøglekortet tilbage, som et nøgternt vidnesbyrd om handlinger lige fra adgang til forældreintra, skilsmisse til huskøb – en instrumentel opsummering af livshandlinger over tid. Personfølsom musik er en serie af værker, hvori Niels Lyhne Løkkegaard tilgår NemID-kortet som et partitur – for efterfølgende at oversætte det til musik for bedre at kunne forstå dette vilkår.

Følgende NemID nøglekort vil blive spillet på alt blokfløjte:

Personfølsom musik - No. 1/Z074-193-875

Personfølsom musik - No. 2/Y983-173-472

Personfølsom musik - No. 3/P855-196-711

Program

- Performance: Sing Along! (you're either with us or against us) (2020)

- Koncert: Personfølsom musik (2019)

Pris: 50 kr.

Billetten giver ikke adgang til CCs udstillinger.

Om Niels Lyhne Løkkegaard

Niels Lyhne Løkkegaard (f. 1979) er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium og Kunstakademiets Arkitektskole. Han er optaget af selve musikinstrumentet – ikke blot som instrument, men også som kulturel markør, hvorigennem han undersøger mødet mellem individet og musikfællesskabets hierarkiske processer. Løkkegaards værker er bl.a. blevet udgivet på Important Records (US), TOPOS samt Edition S og han har skabt værker til bl.a. Centre for Contemporary Arts Glasgow, Overgaden-Institut for Samtidskunst, ISCM, Nordic Music Days, Bloom Festival, Roskilde Festival, Akusmata, G((o))ng Tomorrow og til MoMA’s The Mystery of the Ordinary. Løkkegaard er institutleder og stifter af Institut for imaginær lyd ved RMC og har bl.a. været gæstetaler ved Goldsmiths University & CalArts (US). Præmieret af bl.a. Statens Kunstfond 2007 og stipendiatmodtager fra Sonning Fonden 2006.

//

Vacuum-packed Folk High School songbook and NemID on recorder. It is both contemporary and poetic when sound artist and composer Niels Lyhne Løkkegaard presents a number of his works at Copenhagen Contemporary.

Sing along! (you are either with us or against us)

During the corona crisis, the act of singing together has been very popular, and we have experienced how community singing on DR has been conveyed as a non-political and neutral point of view - for someone a saturated bubble of community. For others, a claustrophobic vacuum.

In that spirit, Niels Lyhne Løkkegaard will plastic-vacuum a number of folk high school songbooks, and you are invited to bring your own folk high school songbook, which Løkkegaard will vacuum in plastic. A kind of community-creating civic service.

Personally sensitive music (2019)

NemID is a condition to which all citizens of Denmark are subject. Through a number of works, Løkkegaard examines the NemID key card, which on the one hand appears alienating, and on the other hand is one of the most personal things we carry around. Once a NemID card has been used, the key card remains as a sober testimony of actions ranging from access to parental entry, divorce to home purchase - an instrumental summary of life actions over time. Personally sensitive music is a series of works in which Niels Lyhne Løkkegaard accesses the NemID card as a score - to subsequently translate it into music in order to better understand this term.

The following NemID key cards will be played on recorders:

Personally sensitive music - No. 1/Z074-193-875

Personally sensitive music - No. 2/Y983-173-472

Personally sensitive music - No. 3/P855-196-711

Program

- Performance: Sing along! (you are either with us or against us) (2020)

- Concert: Personal sensitive music (2019)

Price: DKK 50.

The ticket does not give access to CC's exhibitions.

About Niels Lyhne Løkkegaard

Niels Lyhne Løkkegaard (b. 1979) is a graduate of RMC and the Academy of Fine Arts' School of Architecture. Løkkegaard's works have been released on Important Records (US), TOPOS and Edition S and he has created works for i.a. Center for Contemporary Arts Glasgow, Overgaden Institute for Contemporary Art, ISCM, Nordic Music Days, Bloom Festival, Roskilde Festival, Akusmata, G(o))ng Tomorrow and for MoMA’s The Mystery of the Ordinary. Løkkegaard is head of department and founder of the Department of Imaginary Sound at RMC and has, among other things, been a guest speaker at Goldsmiths University & CalArts (US). Awarded by i.a. Statens Kunstfond 2007 and scholarship recipient from the Sonning Foundation 2006.

Lokation

Copenhagen Contemporary Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København

FAQ

 • Jeg har ikke modtaget min billet via e-mail. Hvad skal jeg gøre?

  Det første du skal gøre, er at tjekke spam, uønsket post samt reklame mappen, da vi desværre nogle gange smide derhen. Det skyldes dine billetter er sendt som vedhæftet fil og det kan betrægtes som spam af nogle systemer. Alternativt kan du altid finde dine billetter ved at logge ind på din Billetto konto, som du kan tilgå via vores app eller browser. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg ønsker at annullere min billet og modtage en refusion. Hvad skal jeg gøre?

  De fleste billetter kan desværre ikke altid refunderes. Men du er altid velkommen til at kontakte arrangøren direkte, for at se om de er villige til at acceptere din forespørgsel om en refundering. Du kan kontakte arrangøren ved at klikke på arrangør og dernæst kontakt eller besvare din ordrebekræftelse. For mere hjælp, læs her .

 • Jeg har skrevet mig på ventelisten, hvad sker der nu?

  Hvis flere billetter bliver tilgængelige, vil du få besked (via e-mail) sammen med de andre som er tilmeldt ventelisten. Det er efter først-til-mølle-princippet. For mere information, læs her .

 • Hvor finder jeg linket til et online event?

  På ordrebekræftelsessiden ved genenmført køb eller på ordrebekræftelsen sendt til dig på mail. Normalt vil arrangøren af eventet oplyse dig om dette i din ordrebekræftelses email, som du modtager fra os, eller efter ordren er booket sende dig en email med de informationer du skal bruge. Du kan også læse event beskrivelsen, da de kan have oplyst det der, hvordan du får adgang til eventet. For mere information, læs her .

 • Hvad er en billetforsikring, og hvorfor skulle jeg have brug for det?

  Med billetforsikringen har du mulighed for at modtage en refusion, ved nogle uforudsete hændelser gennem ERV. For mere information, læs her .