Danehof om Danmarkskanonen

17 sep 2016 kl. 14:00 - 18:00

Riddersalen, Nyborg Slot, 5800 Nyborg

Danehof 2016

734 år efter den første danske grundlov blev underskrevet på Nyborg Slot, er der atter engang kaldt til Danehof i den historiske riddersal i Danmarks Riges Hjerte, den 17. september 2016, kl. 14.00 -18.00.

Denne gang er det ikke kongemord eller opstandelse i riget der skal drøftes men langt mere fredelige og dog væsentlige emner, der skal debatteres. Det handler om de danske værdier der, på denne dag, vil blive udfordret og drøftet inspireret af spændende oplæg. Formålet er at finde Nyborgs bidrag til Kulturministerens store Danmarkskanon, der jo netop er under udarbejdelse med input fra alle Danskere, der har noget at bidrage med.

Oplægsholdere er Omar Marzouk, der vil starte dagen kl. 14 med at fabulere over, hvad begrebet ”danskhed” egentlig dækker over.

Efter tid til samtale og refleksion vil Britta Schall Holberg overtage podiet og snakke om danske værdier, der ekskluderer og inkluderer”.

Efter en lille pause med lidt godt til ganen går kulturminister Bertel Haarder selv på talerstolen og starter debatten med sin fortolkning af danskhed og danske værdier.

Derefter er ordet frit i form af gruppedrøftelse, der gerne skulle ende med, at vi kan sende en hilsen fra Nyborg til København med ca. 5 konkrete forslag til værdier, som vi mener skal med i den nye Danmarkskanon.

Dagens ordstyrer er journalist Poul Erik Skammelsen.

Praktisk:

  • Deltagelse er gratis, men der skal bestilles billetter her.
  • Tid og sted: Lørdag den 17. september, kl. 14.00 - 18.00, Riddersalen, Nyborg Slot
  • PRESSE: Ved enhver omtale af udviklingsprojektet på egen hjemmeside eller ved publicering af resultaterne i dags- og fagpresse skal det fremgå, at projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål under Slots- og Kulturstyrelsen.

Gratis billet

Salg lukket