Danmarks landsbyer - i dag og i fremtiden

21 sep 2017 kl. 12:30 - 16:00

Sonnerupgaard Gods, Tølløsevej 53, 4330 Hvalsø

I dag flytter flere og flere mod de større byer, og det er i høj grad op til ildsjælene, at holde landsbyen i live. Er det den vej Danmark skal gå?

Dansk Arkitektur Center sætter fokus på landsbyernes udvikling. Baggrunden for arrangementet er, at Erhvervsministeriet har nedsat et udvalg, der skal komme med anbefalinger til levedygtige landsbyer. Bliv inspireret og vær med til at diskutere rammerne for fremtidens landsbyer. Dagens input vil indgå i Erhvervsministeriets videre arbejde med anbefalingerne.

Dagen vil bl.a. rumme følgende oplæg:

  • Hvordan styrkes den lokalstrategiske kapacitet? V/ Hanne Tanvig, Københavns Universitet
  • Samarbejde på tværs af landsbyer V/ Jørgen Ørgaard, Landsbyklyngen Mols i udvikling
  • Digitale muligheder for understøttelse af fællesskab V/ Rikke Skræddergård, Min Landsby
  • Hvordan kan vilkårene for erhverv på landet fremmes? V/ Hanne Risgaard, Skærtoft Mølle
  • Landbyernes rolle i samfundet V/ Kaare Dybvad, forfatter og folketingspolitiker

Arrangementet afholdes i samarbejde med Landdistrikernes Fællesråd.

For mere information, kontakt Lars Fjendbo Møller på mail: lfm@dac.dk

Tilmelding

Salg lukket