Dansk Geologisk Forenings Årsmøde

21 mar 2020 kl. 12:00 - 23:59

Øster Voldgade 10, 1350 København

Årsmøde 2020 i Dansk Geologisk Forening

 

Geologi i den grønne omstilling

Der vil blive arrangeret buskørsel fra Århus til København i forbindelse med Årsmødet.

 

21-03-2020

Program:

11:30-12:00 Registrering

12:00-13:00 Sandwich og generalforsamling, se dagsorden nederst.

13:00-13:15 Pause

13:15-14:00 Niels Peter Christensen Professor Emeritus, CCS Consult: CO2 fangst og geologisk lagring – hvordan kan CCS bidrage til den grønne omstilling

14:00-14:15 Pause

14:15-15:00 Jesper Sand Damtoft, Direktør, Cementir Holding: Fremtidens cement baseret på naturlige råmaterialer.

15:00-15:30 Kaffepause

15:30-16:15 Gabrielle Stockmann, Institute of Earth Sciences, University of Iceland: ‘The CarbFix project and CO2 mineral sequestration in Iceland’

16:15-16:30 Pause

16:30-17:15 Foredrag 4 (TBA)

17:15-18:00 Øl og snack

18:00-24:00 Middag og overrækkelse af geologipris

 

DGF Generalforsamling

Dagsorden

1)      Valg af dirigent og referent.

2)             Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)             Forelæggelse af det reviderede regnskab 2019

4)             Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag 2020

5)             Fastsættelse af kontingent. Skal vi sætte kontingentet op?

6)              Behandling af indkomne forslag.

7)              Valg af formand. Jakob Walløe Hansen (Geopark Odsherred) opstiller

8)              Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

9)              Valg af revisor og revisorsuppleant.

10)             Eventuelt.