DARE 6. - 7. september 2019

06 sep 2019 kl. 13:00 - 07 sep 2019 kl. 21:30

ImpactChurch, Lillevangsvej 15, 4000 Roskilde

(English below)

----------------------------

Velkommen:

Vi glæder os over at kunne invitere dig til to fantastiske livsforvandlende dage, hvor vi som piger i alle aldre vil stå sammen, møde hinanden og blive mødt af Guds umådelige store godhed til os. 

Kom og find ud af, hvor stor hans kærlighed er til dig, og hvilken værdi han har sat på dig. Han har skabt dig og ønsker at bruge dig til store og ufattelige ting. Lad dig inspirere, mens du hører mennesker fortælle om, hvem Han er, og hvad Han gør i og igennem deres liv.

Vores ønske er, at en tro vil rejse sig i dit indre, der vil hjælpe dig til at fuldføre dit løb eller til at tage staven op for første gang og gå sammen med din Jesus på den vandring, Han har lagt tilrette for dig. 

Vi ser også disse to dage som en mulighed for at have fællesskab med hinanden og bygge nye relationer.

Vi opmuntrer dig til at invitere dine venner, dine teenagedøtre, din mor, din kirkefamilie. Alle, som du længes efter at se, blive sat i brand og opleve Jesus personligt - med en kærlighedsrelation, der vil forandre deres liv og hverdag. 

Hvad lægger vi vægt på:

For os er Helligåndens nærvær og en atmosfære af frihed altafgørende. Derfor vil der være god tid til betjening undervejs, og vi vil bruge tid på lovsang og tilbedelse, og derigennem træde ind foran Guds trone, ind i det allerhelligste. Det er det sted, hvor dit hjerte er hjemme. Det sted, hvor du kan hente det mirakel, du har brug for i dit liv.

Kærlig hilsen

Rebekka og Rakel


Tolketjeneste:

Der vil være oversættelse tilgængelig fra engelsk til dansk og fra dansk til engelsk. 

Vores tilbagebetalingspolitik:

 Bemærk - ved udeblivelse fra konferencen, kan det opkrævede beløb ikke tilbagebetales og ikke overflyttes til andre events.

--------------------------------

Welcome:

We are excited to invite you to a couple of fantastic life transforming days, where we as girls of all ages will stand together, connect with each other and be met by God’s immeasurable great goodness towards us. 

Come and find out how great His love for you is and what value He places on you. He has created you and desires to use you for great and unfathomable things. Be inspired while you hear people share about who He is and what He does in and through their lives.

Our hope is that a faith will arise within you that will help you accelerate or pick up the staff for the first time and walk together with your Jesus on the path He has made for you.

These two days are also an opportunity to have fellowship with each other and build new relationships.

We also encourage you to invite your friends, teenage daughters, your mother, your church family. Why not bring those you desire to see set ablaze and experience Jesus personally – with a love-relationship that will change their life?

What is important to us:

The presence of the Holy Spirit and an atmosphere of freedom is paramount to us.

Therefore, we will spend a lot of time on ministering to people and through praise and worship stand before the throne of God.

That is the place where your heart is home. The place you can get the miracle you need in your life. 

With love,

Rebekka and Rakel

Translation:

We will supply translation from English to Danish and from Danish to English

Our refund policy:

Note – by inability to attend the conference the paid amount will not be returned and cannot be transferred to other events.