De misforståede drenge

19 jun 2018 kl. 16:15 - 18:15

Hal C (Mødelokale A), Arsenalvej 6, 1436 København

Foredraget henvender sig til alle, der har sønner, eller som passer og/eller underviser drenge, eller som generelt set interesserer sig for drenges psykiske og mentale sundhed.

På foredraget kommer Mette Carendi omkring følgende:

  • Hvorfor kønslige forskelle er så svære at tale om (og hvorfor vi er alligevel er nødt til at tage snakken).

  • Hvorfor det er vigtigt, at vi tale om de sårbare drenge og forstår hvad der ligger til grund for sårbarheden.
  • Hvorfor drenge generelt set modnes senere end piger og hvilke faktorer der mest spænder ben for drenges optimale udvikling (og hvad du kan gøre for at hjælpe).
  • Hvorfor vores nuværende institutionsmodel og skolemodel kan komme til at modarbejde drenges optimale udvikling (og forslag til hvad vi kan gøre for at ændre denne udvikling).
  • Hvorfor drenge i større grad end piger har mere udadreagerende adfærd og hyperaktivitet og hvordan du kan kende forskel på, om det skyldes stressende omstændigheder i barnets liv, eller om det primært er aldersbetinget og dermed en naturlig del af drengens udviklingsstadie.
  • Hvorfor ”mod-vilje-adfærd” især kan komme til udtryk i relationen mellem drenge og forældre, såvel som mellem drenge og andre autoriteter (pædagoger, lærer, politiet m.m.). Mod-vilje-adfærd er f.eks. når enhver grænse og et ”nej” fra din side, får dit barn til prompte at gå imod dig med eskalerende konflikt i kølvandet, hvor relationen mellem jer bliver mere og mere vanskelig og der opstår mere fremmedgørelse og afstand, end forbindelse og nærhed.
  • Hvorfor især drenge er yderst sårbare i forhold til manglende far/mandlige rollemodeller, og hvad du kan gøre for at mindske sårbarheden, hvis du f.eks. er alenemor, mor til en søn hvis far af den ene eller anden grund ikke er aktivt involveret, eller hvis du har valgt at få barn med en anden kvinde, hvor den mandlige doner ikke er aktivt involveret.


  • Hvorfor drenge er i større risiko for at udvikle blandt andet skærmafhængighed - og hvorfor det ofte har rod i følelsen af mangel på mening og værd.


Mette Carendi er cand. mag i psykologi med speciale i følelser og tilknytning, og er rådgiver, underviser, forfatter og foredragsholder. I 2015 udgav Mette bogen ”Harmoniske Unger – med kærlighed og nærvær” og i 2017 udarbejdede hun undervisningsforløbet ”Fra mistrivsel til trivsel”, hvor et af modulerne går i dybden med neurologiske og hormonelle forskelle på drenge og piger. Noget af dette materiale er blevet til foredraget "De misforståede drenge". Du kan læse mere om Mette og hendes arbejde her


Standart

Salg lukket