De store bybrande i København

28 jan 2020 kl. 19:00 - 21:00

Brandmuseet, Enghavevej 170, 2450 København

København er brændt for alvor tre gange. Første gang var i 1728. Så brændte byen igen i 1795, og blev slemt molesteret ved det engelske bombardement i 1807. Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen fortæller om de tre brandkatastrofer og deres følger. Vi skal høre hvor kraftigt brændende ændrede det gamle Middelalderkøbenhavn, høre historierne om hvorfor det gik så galt, og få beskrevet mange af de bygninger der blev opført efter disse brænde. Der er forbundet mange menneskelige tragedier med disse tre store ulykker. Det var ved den nuværende Rådhusplads, at den første brand brød ud. Historien fører os ned til Holmens Kanal hvor den anden brand brød ud. Undervejs hører vi også om de to Christiansborg-brande, og om hvordan brygger J.C. Jacobsen i 1870 fik organiseret et moderne brandvæsen i København.