Debat og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse”

18 dec 2017 kl. 12:00 - 16:30

Spinerihallerne, Spinderivej 11, 7100 Vejle


Kom til debatarrangement og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – Kortlægning af eksisterende viden og fremtidigt potentiale”. Hvordan kan man fremadrettet lave smarte partnerskaber på tværs af sektoren? Og hvordan kan der skabes et fælles sprog og retning når vi snakker om arkitekturens værdiskabelse?

Læs rapporten her

Formålet med arrangementet er at sætte fokus på, hvordan arkitekter, bygningsingeniører, byplanlæggere, bygherrer, kommuner, brancheorganisationer, arkitektstuderende, ingeniørstuderende m.fl. kan bidrage til at skabe værdi i arkitekturen. Hvordan laver vi fremadrettet smarte partnerskaber på tværs af sektoren? Og hvordan skaber vi et fælles sprog og retning, når vi taler om arkitekturens værdiskabelse? Arrangementet skal være med til at skabe et bedre og bredere grundlag for kvalificerede diskussioner fra branchen selv og udbrede kendskabet til rapporten blandt praktikere og beslutningstagere.

På baggrund af interviews og workshops er der i rapporten blevet sammenfattet seks fokusområder (Digitale Redskaber, Kulturarvens værdi, De politiske rammer, Processens betydning for værdiskabelsen, Uddannelse (dannelse) og Definition og måling af værdi (s. 41)).

Program:

Arrangementerne starter med en introduktion til rapporten og de seks fokusområder. I løbet af den efterfølgende workshop og debat, hvor deltagerne kommer på banen, vil moderator styre debatten om, hvordan branchen konkret kan bidrage og tage ansvar.

kl. 12.00 Ankomst og let forplejning

kl. 12.30 Velkomst og introduktion til Arkitekturens Værdiskabelse

kl. 13.10 Workshop og debat om fokusområderne:

  • Digitale Redskaber
  • Kulturarvens værdi

Kaffe pause

Workshop og debat om fokusområderne:

  • De politiske rammer
  • Processens betydning for værdiskabelsen

Kaffe pause

Workshop og debat om fokusområderne:

  • Uddannelse (dannelse)
  • Definition og måling af værdi

kl. 16.10 Afrunding og opsamling på dagen

kl. 16.30 Netværk og Gløgg

OBS! Der afholdes i alt to arrangementer, i Øst og Vest. Tilmeld dig derfor det arrangement der passer dig bedst geografisk.

Input og konklusioner fra dagen vil blive samlet op i et kort handlingsreferat, som Slots- og Kulturstyrelsen vil dele med brancheorganisationerne. Ved at få så meget årvågenhed som muligt kan vi være med til at sikre en bredere forståelse af arkitekturens værdiskabelse i planlægning og gennemførelse af det byggede miljø og ikke mindst i forbindelse med det levede liv i og blandt bygningerne.

Om Arkitekturens Værdiskabelse

I forbindelse med gennemførelsen af regeringens arkitekturpolitik har Dansk Arkitektur Center udarbejdet rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse – kortlægning af eksisterende viden og fremtidige potentialer”. Kortlægningen afdækker hvilke analyser og projekter, der er lavet om emnet på tværs af værdikæden i branchen, og sammenfatter en række interviews, der er gennemført med et udvalg af branchens aktører. Rapporten viser, at der er mange indfaldsvinkler til at tale om værdiskabelse, gående fra værdiskabelse i klassisk økonomisk forstand over værdi for brugere til social og kulturel bæredygtighed og æstetik


Vi afholder også debat lanceringen den 20. december i københavn

Debat og lancering af rapporten ”Arkitekturens Værdiskabelse”

Salg lukket