Den artsrige Roskilde Fjord. Foredrag på Frederikssund Museum, Færgegården

25 okt 2018 kl. 19:00 - 21:00

Frederikssund Museum, Færgegården, Færgelundsvej 1, 3630 Jægerspris

Roskilde fjord er et af de største fjordområder i Danmark. Fjorden består af et stort kompleks af mindre fjorde, øer, holme, bugte og vige. Den har sammen med Isefjorden en åbning mod Kattegat i Nord, og er et ret specielt område med en meget stor fiskerigdom, faktisk den mest artsrige fjord i Danmark. Der er fanget og observeret flere store og eksotiske arter i området, men også mange af vores danske fiskearter ynder at opholde sig i området. Fiskediversiteten i fjorden bliver moniteret af såkaldte nøglefiskere, som indrapporterer deres fangster til Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua). Denne monitering er foregået over en længere årrække, og det giver en unik mulighed for at følge forandringerne i fiskebestanden i Roskilde fjord.

Denne aftens oplæg vil have fokus på fiskene og fiskeriet i fjorden, fiskepleje og nøglefiskerprojektet. Men også med fokus på hvordan man som borger kan hjælpe til med at gøre vores alles viden om fjordens fisk endnu bedre.

Mads Christoffersen er specialkonsulent, og ansat på DTU Aqua med fokus på fisk, fiskenes brug af kystnære habitater og fiskeriet der foregår her.

Foredraget er en del af efterårets foredragsrække på Frederikssund Museum, Færgegården, der byder på et samarbejde med forskellige naturfaglige videnspersoner fra Roskilde Fjord. Museets permanente udstilling ”menneske og fjord” beskæftiger sig med forholdet mellem fortidens mennesker og Roskilde Fjord, der har haft rollen som bl.a. madkammer, transportvej og levegrundlag. Fortiden og kulturhistorien hjælper os til at forstå nutiden og gisne om fremtiden, og det er netop dette samspil mellem fortiden, nutid og fremtid, som vi med efterårets foredrag gerne vil dykke ind i. I selskab af vores naturfaglige fjordkolleger vil se på, hvordan fjorden har udviklet sig og ser ud i dag, når de formidler deres indsigter om fjorden. På aftenen vil udstillingen ”menneske og fjord” åbne en time før foredraget, så det er muligt at opleve den kulturhistoriske udvikling og de arkæologiske fund inden. Entréen er inkluderet i prisen.

Fjordforedrag: Den artsrige Roskilde Fjord

Salg lukket