Der er et yndigt land, MEN

02 sep 2019 kl. 19:00 - 20:00

Alberts - Cocktailbar i Aarhus, Store Torv 3, 8000 Aarhus

Danskhed, flygtninge, integration, danske værdier og

kulturforskelle, er alt sammen nogle af de mest debatteret og

  omdiskuterede emner i det danske samfund. Emner som alle

  har en holdning til, men som de færreste tilkendegiver. Emner

  som fylder de fleste avisforsider, nyhedsskærme og debatter.

  Det er noget som har fyldt, som fylder meget og som i

  fremtiden, stadig vil fylde en del. Det er tematikker og emner

  som vi alle skal forholde os til på den ene eller anden måde.

  Emner som deler vandende, som tydeliggør de politiske,

  kulturelle og sociale skel i vores samfund. Ghaith Kashkul og

  Simon Riemann skal ud på deres første turné i år ”Der er et

  yndigt land, MEN”. Hvor de vil berør danskhedens mange

  aspekter på en humoristisk måde! De er begge blevet set som

  nogle af de nye talenter og stjerneskud indenfor branchen.