Det danske kirkeland! Et landskab i forandring

06 sep 2017 kl. 19:00 - 21:00

Roskilde Museum, Sankt Ols Stræde 3, 4000 Roskilde


Hvorfor vælger man at lukke en kirke, og hvad bliver bygningerne efterfølgende brugt til? I anledning af 500-året for reformationen, inviterer Roskilde Museum til et spændende foredrag, om de forandringer det danske kirkelandskab har undergået siden reformationens opgør med den katolske kirke.

I lyset af forskellige historiske nedslag vil aftenens foredrag skabe overblik over kirkelukninger i Danmark – fra bølgen af lukninger efter reformationen i 1536 over udviklingen efter Grundlovens indførsel til folkekirkens grundlæggelse – for derved at stille skarpt på ikke alene årsagerne til kirkelukninger men også danskernes holdninger til dem både i et nutidigt og historisk perspektiv.

Foredragsholder Jes Heise Rasmussen er ph.d.-studerende ved Institut for tværkulturelle og regionale studier på Københavns Universitet.

Billet

Salg lukket