Eksklusiv omvisning i Danmarks Største Stenalderudgravning for CulturePoint-medlemmer

04 jun 2019 kl. 19:00 - 21:00

Syltholmparken, Østersøvej, 4970 Rødby

Eksklusivt arrangement for CulturePoint-medlemmer!

 Læs mere om CulturePoint og hvordan du bliver medlem her. Det er helt gratis!

Kom med til en spændende aften i stenalderens tegn!

Museum Lolland-Falster inviterer til en eksklusiv omvisning i Danmarks Største Stenalderudgravning

Tirsdag d. 4. maj byder Bjørnar Måge, museumsinspektør og projektleder ved Museum Lolland-Falster velkommen til et spændende besøg i Lollands Stenalder. ”Omdrejningspunktet er udgravningerne ved Rødbyhavn, som har givet os et helt enestående indblik i livet på Lollands sydkyst i stenalderen,” fortæller Bjørnar Måge. “Og denne aften kan man som noget helt særligt, komme med helt ned i udgravningen, og følge med i, hvad der er og bliver fundet af arkæologerne på Femern-udgravningerne.”

Da loven om en fast forbindelse mellem Tyskland og Danmark blev vedtaget af Folketinget i 2009, blev det samtidig startskuddet til Danmarkshistoriens største stenalderudgravning. En del af det kommende anlægsarbejde kommer til at berøre et ca. 187 ha. stort kystnært areal umiddelbart øst for Rødbyhavn. Her lå Syltholmfjorden indtil 1872, hvor man efter en voldsom stormflod besluttede at bygge et dige mod Østersøen og tørlægge området.

Da arkæologerne fra Museum Lolland-Falster begyndte at grave i området, viste det sig, at der under de metertykke sand- og mudderaflejringer lå et forseglet stenalderlandskab. Siden 2013 har arkæologerne afdækket dette druknede land. De helt exceptionelle bevaringsforhold betyder, at vi kommer helt tæt på menneskene, deres liv og det landskab, som de levede i for mere end 5000 år siden. Fra istidens rensdyrjægere på tundrasletten til jæger-samlerne, der bosatte sig ved kysten og jagede i urskoven, til de første bønder, der for alvor begyndte at ændre og præge landskabet med marker, gårde og husdyr.

”Det er en fortælling om ressourceudnyttelse, jagtstrategier og transport gennem stenalderen,” fortsætter Bjørnar Måge, ”men det er først og fremmest en fortælling, hvor man kommer helt tæt på menneskene. Lige fra istidens rensdyrjægere til de første bønder på Lollands sydkyst. Hvordan så og forstod de deres omverden? Hvordan tænkte de? Hvor tæt kan vi komme på stenaldermennesket gennem arkæologien? Alt dette og meget mere vil vi snakke om mens vi går rundt i udgravningen og ser på fundforholdene”.

Vi slutter af med en lille snack.

Husk påklædning efter vejret og praktisk fodtøj!

Museum Lolland-Falster forbeholder sig ret til at aflyse ved for få tilmeldte