En handlingsplan mod racisme - individ, samfund, politiker

13 maj 2019 kl. 10:00 - 15:30

Folketinget, Christiansborg, Christiansborg Slot, 1218 København

Racisme i det 21 år hundrede: Hvordan ser den ud i dag, og hvordan kan vi afvikle den sammen?
Konference på Christiansborg. 


Derfor skal du deltage: 

Diskrimination og racisme forsvinder ikke af sig selv. Det er en indgroet del af vores samfund. Hvis vi ikke taler om den og aktivt modarbejder den i vores hverdag og i samfundet vil racismen forsat skabe ulighed. Som Desmond Tutu sagde:
“Hvis du er neutral i situationer med uretfærdighed, stiller du dig på samme side som undertrykkeren. Hvis en elefant har sin fod på halen af en mus, vil musen ikke påskønne din neutralitet
.”

Hvad får du ud af at deltage:
Du får konkrete redskaber og strategier til at afvikle racismen. Både som individ, i samfundet og politisk. Du bliver i stand til at være en aktiv allieret i kampen mod racisme. Kom og slut dig til kampen. Det er handling der skaber forvandling. 

Indhold:

Racisme og diskrimination handler i essensen om en forskelsbehandling og ulighed som er i modstrid til ligeværd og menneskerettighederne. Men forskelsbehandling på baggrund af race har mange lag og eksisterer på andre vilkår end den gjorde for 200 år siden hvor Danmark også var særdeles aktiv som slavenation. 

Så hvordan ser racisme ud i dagens Danmark? 

Konferencens 6 oplægsholdere diskuterer racisme og dens konsekvenser fra strukturel racisme, hverdagsracisme, sundhedsmæssige, menneskeretslige og juridiske perspektiver, hvid skrøbelighed og privilegier, børn og racialisering og oplægsholderne giver alle konkrete forslag til, hvordan vi kan afvikle racisme og diskrimination sammen.

Sammen med konferences deltagere videreudvikles oplægsholdernes anbefalinger, som efter konferencen samles i en handlingsplan*, der efterfølgende kan anvendes som en handlingsorienteret manual for bekæmpelse af racisme og diskrimination uanset om det er på personligt, politisk eller samfundsmæssigt plan.

Program 

09.15-10.00: Sikkerhedstjek (Folketingets sikkerhedstjek har indgang til højre under den store hovedtrappe)

09.30-10.00: Ankomst og networking 

10.00-10.10: Introduktion ved Jette Møller, formand for SOS Racisme, og Roger Courage Matthisen, folketingsmedlem for Alternativet.


10.10-10.30: ​En introduktion til diskrimination med særligt fokus på strukturel og mikrodiskrimination

ved Mira Skadegård, PhD i strukturel diskrimination og Postdoc ved AAU.

Det er ikke altid let at opfange situationer, hvor man selv enten skaber eller medvirker i, hvad der af andre opleves som diskrimination. Det kan være en særlig udfordring for mange, der selv mener, at de hverken er eller handler racistisk. Det kan også være en udfordring i hverdagen for racialiserede danskere at omtale eller anfægte oplevet diskrimination. Ofte har vi brug for information for at kunne identificere og håndtere diskriminationen. 

10.30-10.40: ​Q & A og refleksion 


10:40-11.00: ​‘Du skal vaske dine hænder’ Forskelsbehandling i sundhedsvæsnet på baggrund af race, udseende og sprog

ved Morten Sodemann, professor i Global Sundhed og indvandrermedicin, 

Der er to typer ”skjult” racisme, der udspiller sig i samtalen mellem to personer, men aldrig kommer videre pga. skyld/skam, eller fordi man ikke umiddelbart ser det sådan: 1. i forhold til patienterne – 2.i forhold til de to-sprogede sundhedsarbejdere (i relation til både patienter og kolleger). Det handler om den lille nagende hverdagsracisme, som æder sjælen og demoraliserer både patienter og ansatte.

11.00-11.10: ​Q & A og refleksion


11.10-11.30: ​Diskrimination og racisme i et juridisk perspektiv

ved Niels-Erik Hansen, asyladvokat og frivillig asylrådgiver, tidl. leder af DRC

Hvad er den retslige ramme i internationale konventioner og dansk lovgivning for at bekæmpe racediskrimination, og hvordan håndhæver eller ignorerer de danske myndigheder disse i forbindelse med hadforbrydelser og diskrimination i Danmark? 

11.30:11.40: ​Q & A og refleksion

11.40-12.00: ​Plenum opsamling, vejen frem, paneldiskussion.

12-12.30 frokost


12.30-12.50: ​Børn og race – hvordan elever i folkeskolen skaber mening om race
ved Pernille Ahrong, ph.d.-stipendiat ved AAU og Københavns Professionshøjskole

Hvad betyder race for elever i folkeskolen? Og hvordan kan der skabes bedre forudsætninger for ligeværd mellem elever uanset hudfarve? Gennem elevers tegninger og fortællinger undersøger Ahrong hvordan elever skaber mening om race gennem fx forestillinger om køn, seksualitet, sprog, religion og klasse og udforsker, hvad dette betyder for elevers oplevelser af at høre til.

12.50-13.00: ​Q & A og refleksion

13.00-13.20: ​Når racisme legitimeres gennem hvid overlegenhed og hvordan vi konfronterer den

​ved Mette Toft Nielsen, folkeskolelærer med fokus på repræsentation, anti-racisme og anti-diskrimination

Oplægget vil have fokus på behovet for at forstå racisme som en samfundsmæssig struktur, som gennemsyrer det fundament, som vores samfund bygger på. Vi er altså nødt til at bryde med tanken om, at racisme eksisterer på et spektrum af gode og onde intentioner, hvis vi reelt er interesseret i at gøre op med den. Men hvordan kan det reelt gøres i praksis?

13.20-13.30: ​Q & A og refleksion

13.30-14.00: ​Plenum opsamling, vejen frem, paneldiskussion

14-14.15 kaffe/te

14.15-14.35: ​Powertalk – Hvordan kommer vi videre herfra?

ved Niddal El-Jabri, stiftende direktør for foreningen Mino Danmark

14.35-14.45: Opsamling, handlingsforslag fra publikum, fælles dialog

14.45-14.50: Oplæsning ved forfatter Lone Aburas.

14.55-15.00: Oplæsning ved forfatter og manuskriptforfatter Joan Rang.

15.00-15:30: ​Opsamling, Handleplan - vejen frem, Amandla!

15:30-16:00 ​Mulighed for networking


Facilitator:

- Yanaba Mompremier Rymark Sankoh

Udviklingsleder og talsperson i Brug Folkeskolen og kommende sekretariatsleder i LGBT Asylum,  cand.mag. i Læring og Forandringsprocesser, arbejder med særligt fokus på mangfoldighed og marginaliseringsprocesser, herunder racisme og diskrimination.

Om oplægsholdere:

- Mira Skadegård:


Ph.d i strukturel diskrimination og Postdoc ved Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitetet, forsker i strukturel og mikrodiskrimination, sexisme samt ligestilling og mangfoldighed med særligt fokus på køn, etnicitet, religion og seksuel orientering, tidl. seniorkonsulent i CSR.

- Morten Sodemann:

Professor i Global Sundhed og indvandrermedicin, Syddansk Universitet, Overlæge på Indvandrermedicinsk klinik, Odense Universitetshospital, forsker i patienters sårbarhed og ulighed i sundhed med fokus på bias, fordomme og tværkulturelle udfordringer samt i sundhed i kroniske konfliktområder.

- Niels-Erik Hansen:

Asyladvokat, frivillig rådgiver i Trampolinhuset, tilknyttet Center for Refugee Studies ved York University Toronto, SDU, KU og Harvard Law School, tidligere Dokumentations- og RådgivningsCentret om Racediskrimination, (DRC), Center for Menneskerettigheder, Nævnet for Etnisk Ligestilling m.fl.

- Pernille Ahrong:

Ph.d.-stipendiat ved Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og pædagoguddannelsen på Københavns Professions-højskole, forsker i racialisering og hudfarvens betydning for in- og eksklusionsprocesser blandt elever i folkeskolen.

- Mette Toft Nielsen:

Folkeskolelærer med fokus på repræsentation, anti-racisme og anti-diskrimination, cand.mag i Kultur, Kommunikation og Globalisering, Teach First Alumne, meritlæreruddannelse fra Professionshøjskolen Metropol, er co-admin for Non-binary People and Women of Color Cph, har blog på Folkeskolen.dk

- Niddal El-Jabri:

Iværksætter og selvstændig erhvervsdrivende, stiftende direktør for foreningen Mino Danmark, der arbejder med etniske minoriteters ligestilling og engagement i samfundet.

Deltagerbetaling til dækning af sandwich og drikkevarer: 80 kr plus gebyr. Man kan også vælge at tilmelde sig uden mad og drikkevarer, så vil arrangementet være GRATIS. 

Programmet opdateres løbende. 

OBS: Husk at sende os jeres e-mailadresser til roger.matthisen@ft.dk hvis I ønsker HANDLINGSPLANEN tilsendt efterfølgende. Skriv: “Racismekonference” i emnefeltet. 

Arrangører:

- Roger Courage Matthisen, folketingsmedlem for Alternativet, co-formand for Forum for Mangfoldighed

- SOS Racisme Danmark


Spørgsmål kan rettes til

- Jette Møller, formand for SOS Racisme på tlf. 6063 3399 jette@sosracisme.dk

- Roger Courage Matthisen på 6162 4650 - roger.matthisen@ft.dk


Læs mere på https://m.facebook.com/events/...

Billetten skal forevises elektronisk eller fysisk på Christiansborg på dagen. Husk at komme i god tid da I skal igennem sikkerhedstjek inden adgang til Parlamentet. Vi foreslår senest ankomst kl. 09.45. Vi starter kl. 10, der er Meet & Greet fra kl. 09.30 og konferencen foregår i fællessalen. 


*Note til deltagere fra Alternativet: Konferencen er et af de vigtigste politiske laboratorier i min tid som folketingspolitiker og det efterfølgende politiske udspil og handleplan er en konkretisering af vores eksisterende vision for ligestilling og mangfoldighed https://alternativet.dk/politik/vores-politik/ligestilling-og-mangfoldighed

BETALT BILLET med kaffe/te og Sandwich

Salg lukket

BETALT BILLET (VEGETAR) med kaffe/te og Sandwich

Salg lukket

GRATIS BILLET uden forplejning

Salg lukket