Escho Live Mixtape // Gong Tomorrow

02 nov 2019 kl. 18:00 - 23:00

Copenhagen Contemporary, Refshalevej 173A, 1432 København

Fra tre forskellige scener præsenterer det københavnske pladeselskab og forlag Escho en imponerende serie af både koncerter og litterære indslag. Hele seancen bliver leveret som ét langt mixtape af kunstnere med forbindelse til Escho - og selvom listen allerede er lang, bliver der med garanti plads til overraskelser! Aftenen er præsenteret i samarbejde med Copenhagen Contemporary.

(English below)

——————

Døre kl. 17:00 / koncertstart kl. 18:00

Lineup:

Thulebasen
Astrid Sonne
Varnrable
Collider
Søren Kjærgaard
Gullo Gullo
Xenia Xamanek
Ydegirl
IB101
Karis Zidore
Anders P Jensen
Realism
Homies
Lulu Marie
TS Høeg
Jonas Okholm

——————
Thulebasen
Frie musikalske rammer er et essentielt kendetegn for Thulebasen. I begyndelsen fokuserede bandet på det fri improvisationsrum, men med tiden er musikken i højere grad blevet til kompositioner, som udforsker grænserne for alternativ rock. Sidste år vendte Thulebasen tilbage efter flere års pause med albummet ‘Suko!’. Bandet består af Nis Bysted, Niels Kristian Eriksen og Felia Gram-Hansen.

Astrid Sonne
Med sin baggrund i klassisk musik søger Astrid Sonne grænselandet mellem det mekaniske og det organiske. Hendes elektroniske lydlandskaber rummer alt fra synthesizere til bratsch-sekvenser og kor-samplinger, der kom til udtryk på sidste års debutalbum ‘Human Lines’. I oktober følger hun op med LP’en ‘Cliodynamics’.

Collider
Ekstatisk drømmende guitarmusik. Colliders univers er baseret på ud-af-kroppen oplevelser og det paranormale. I hvad man kunne beskrive som en ulogisk tilgang til musik, samler Collider forskellige former for alternativ rock i deres egen fusionsgenre. Sprælsk, ekspressiv og støjet spillestil forenes med de melodiske vokaler, og sammen skaber Colliders musik en ny, fragmenteret måde at tænke rock på.

Varnrable
Musikalsk projekt af den norske producer, sanger og visuelle kunstner Camilla Myhre. Som Varnrable producerer Myhre blød synth-pop, som gennem gentagne pulsslag giver hendes numre en næsten hypnotisk effekt.

Søren Kjærgaard
Prisbelønnet dansk pianist og komponist. Kjærgaards musik folder sig ud i adskillige frugtbare samarbejder og projekter. Han har blandt andet gjort sig bemærket med sin trio med trommeslageren Andrew Cyrille og bassisten Ben Street. Musikalsk er han inspireret af John Cage og David Tudor og har ved flere lejligheder samarbejdet med komponisten Simon Steen-Andersen.

Ydegirl
Ydegirl er navnet på et oldtids-mosefund, men også alias til Andrea Novels musikalske projekt. Musikkens lyd- og tekstverden afspejler Novels forestillingen om Ydes skæbne. Lydbilledet rummer klassiske instrumenter som fløjte og strygere, der kan lede tankerne hen på kammermusik, mens trommer og subtropiske samples giver en unik dimension til musikken.

Gullo Gullo
Metallisk danceband med rødder i universal rock. Gullo Gullo er vokset ud af spillestedet Mayhem i København, og bandet er inspireret af alt godt fra rockens verden - heriblandt metal, doom, art rock og hardcore. Bandet udgav deres debutalbum ‘Raw Moon’ i år og optrådte i den forbindelse på dette års Roskilde Festival.

IB101
Dansk-malaysisk kunstner, der tidligere gik under navnet Irrelevantbitch101. Musikken er selvskrevet, egenproduceret pop-extravaganza med beats, som trækker tråde tilbage til 80’erne. Derudover afspejler IB101s musik dele af motown, hiphop og new wave-pop. IB101 har i år udgivet singlerne ‘Controversial’ og senest ‘Unknown Wonders’.

Karis Zidore
Uddannet danser og koreograf fra Den Danske Scenekunstskole i 2015. Karis Zidore producerer elektronisk musik under sit kunstneriske alias 'Gel', hvor hun undersøger dekonstrueret dansemusik. Samtidigt er hun også en del af det kunstneriske kollektiv DANSEatelier. Som Gel udgav Karis Zidore sit debutalbum ‘Darma Tools’ sidste år.

Homies
Homies består af den herboende amerikanske saxofonist Ned Ferm, bassist Jeppe Skovbakke og Rune Kielsgaard på trommer og tilsammen er de blevet beskrevet som en impro/action drone-trio. Medlemmerne har huseret på den hjemlige jazz-scene i årevis, men alle som én har de haft adskillige musikalske afstikkere ud i bl.a. experimental, country og pop. Homies har udgivet to album på Escho. Senest ‘Cliff’ fra 2015.

Realism
Musikalsk samarbejde mellem Lasse Bækby Buch og Andreas Enrique Murga Meinert. Som Realism udgav de to albummet ‘Like Seashells To The Change’ på Escho i 2015.

Lulu Marie
Debuterede i 2008 hun med romanen ‘Bløder’ og har siden udgivet ‘I kræets top bor en storm’, en samling af prosa og digte, og senest digtsamlingen MUS fra sidste år. Begge på forlaget Escho.

TS Høeg
Forfatter, musiker, performer og komponist. I 1981 debuterede TS Høeg, også kendt som Thorsten Sehested Høeg, med kortromanen "Træer vinkler vandstråle i en kort forvitret sommer". Igennem årtier har Høeg været et originalt indslag på diverse scener og udgivet en lang række bøger, noveller, digte, romaner, skuespil m.m.

Jonas Okholm
Den danske forfatter og musiker Jonas Okholm Jensen debuterede i 2016 med samlingen ‘Så snart man åbner vinduet ud til den populære sol vælter årets første flue ind i rodet’ på forlaget Escho. Debuten blev bl.a. nomineret til Bukdahls Bet året efter. Den 39-årige forfatter har skabt sig et populært navn til oplæsningsarrangementer, og som forsanger i bands som Easy Ride og Spost har Okholm Jensen et utal af koncerter og pladeudgivelser bag sig.

G((o))NG TOMORROW
Årlig festival for ny, eksperimenterende musik og lydkunst. Løber fra 1.-9. november 2019 og præsenterer koncerter og tværfaglige samarbejder mellem danske såvel som internationale kunstnere. G((o))ng Tomorrow arrangeres af Snyk.

COPENHAGEN CONTEMPORARY
Copenhagen Contemporary (CC) er Københavns internationale kunstcenter, der viser installationskunst skabt af samtidskunstens verdensstjerner og nye talenter. CC har til huse i den prægtige gamle B&W-svejsehal, der med sine i alt 7.000 m2 smukke industrihaller har pladsen til at udstille de teknisk og pladskrævende formater, som mange samtidskunstnere arbejder i: Store totalinstallationer, performancekunst og monumentale videoværker. Det er kunst, man ofte kan gå ind i og sanse med hele kroppen.

——————

In English:

From three different stages, the Copenhagen record label and publisher Escho presents an impressive series of both concerts and literary features. The entire scéance will be delivered as a kind of mixtape by artists connected to Escho - and although the list is already long, there is guaranteed room for surprises! The evening is presented in collaboration with Copenhagen Contemporary.

Doors open at 5 pm / concerts start at 6 pm

——————
Thulebasen
Free musical framework is an essential characteristic of Thulebasen. In the early days, the band focused on the free improvisation, but over time, the music has increasingly become compositions that explore the boundaries of alternative rock. Last year, Thulebasen returned after a long hiatus with the album 'Suko!' The band consists of Nis Bysted, Niels Kristian Eriksen and Felia Gram-Hansen.

Astrid Sonne
With a background in classical music, Astrid Sonne explores boundaries between the mechanical and the organic. Her electronic soundscapes feature everything from synthesizers to vocal sequences and choral samplings, expressed on last year's debut album 'Human Lines'. In October she will follow up with the LP 'Cliodynamics'.

Collider
Collider's universe is based on the paranormal and out-of-body experiences. In what could be described as an illogical approach to music, Collider brings together various forms of alternative rock in their own fusion. Lively, expressive and noisy playing style unites with melodic vocals. Collider's music creates a new, fragmented way of thinking rock.

Varnrable
Musical project by Norwegian producer, singer and visual artist Camilla Myhre. As Varnrable, Myhre produces slick synth pop, set on top of icily cool productions, using repetitive pulsing her tunes have an almost hypnotic effect.

Søren Kjærgaard
Award-winning Danish pianist and composer. Kjærgaard's music unfolds in several fruitful collaborations and projects. Among other things, he has made his mark with his trio with drummer Andrew Cyrille and bassist Ben Street. Musically he is inspired by John Cage and David Tudor and has collaborated with composer Simon Steen-Andersen on several occasions.

Ydegirl
Ydegirl is the name of an ancient bog body, but also the alias of Andrea Novel's musical project. The sounds and lyrics reflect Novel's notion of Yde's destiny. The soundscape contains classical instruments such as flute and strings that can direct the thoughts to chamber music, while drums and subtropical samples add a unique dimension to the music.

Gullo Gullo
Metallic dance band with roots in universal rock. Gullo Gullo has grown out of the Mayhem venue in Copenhagen, and the band is inspired by everything from the world of rock - including metal, doom, art-rock and hardcore. The band released their debut album 'Raw Moon' this year and performed at this year's Roskilde Festival.

IB101
Danish-Malaysian artist who previously went by the name Irrelevantbitch101. The music is self-written, a self-produced pop extravaganza with beats that pull strings back to the '80s. In addition, IB101's music reflects parts of Motown, hip-hop and new wave-pop. IB101 has released the singles 'Controversial' and most recently 'Unknown Wonders'.

Karis Zidore
Graduated dancer and choreographer from the Danish School of Performing Arts in 2015. Karis Zidore produces electronic music under her artistic alias 'Gel', where she explores deconstructed dance music. At the same time, she is also part of the artistic collective DANSEatelier. As Gel, Karis Zidore released her debut album 'Drama Tools' last year.

Homies
Homies consist of resident American saxophonist Ned Ferm, bassist Jeppe Skovbakke and Rune Kielsgaard on drums and together they have been described as an improv/action drone trio. The members have been active on the domestic jazz scene for years, but all members have had several musical detractors during the years flirting with experimental, country and pop. Homies has released two albums on Escho. Most recently 'Cliff' from 2015.

Realism
Musical collaboration between Lasse Bækby Buch and Andreas Enrique Murga Meinert. Realism released 'Like Seashells To The Change' on Escho in 2015.

Lulu Marie
She debuted in 2008 with the novel 'Bløder' and has since published 'I kræets top bor en storm', a collection of prose and poems, and most recently the poetry collection 'MUS' from last year. Both ar published on Escho.

TS Høgh
Author, musician, performer and composer. In 1981, TS Høeg, also known as Thorsten Sehested Høeg, debuted with the short novel "Træer vinkler vandstråle i en kort forvitret sommer". For decades, Høeg has been an original feature on various scenes and published numerous books, short stories, poems, novels, plays, etc.

Jonas Okholm
Danish author and musician Jonas Okholm Jensen debuted in 2016 with the collection 'Så snart man åbner vinduet ud til den populære sol vælter årets første flue ind i rodet' on Escho. The debut was nominated for Bukdahl's Bet the following year. The 39-year-old author has made a popular name for reading events, and as a lead singer in bands such as Easy Rider and Spost, Okholm Jensen has a myriad of concerts and record releases behind him.

G((o))NG TOMORROW
Annual festival for new, experimental music and sound art. Runs from 1-9 November 2019 and presents concerts and interdisciplinary collaborations between Danish as well as international artists. G((o))ng Tomorrow is organized by Snyk.

COPENHAGEN CONTEMPORARY
Copenhagen Contemporary (CC) is Copenhagen’s international art center showing installation art created by world stars and new emerging talents. CC occupies the magnificent former B&W welding hall offering a total of 7,000 m2 of beautiful industrial halls with plenty of space to show the technical and large formats in which many contemporary artists work: total installations, performance art, and monumental video works. Art that can often be entered and sensed with the whole body.