Etnologisk Forum 2018

05 okt 2018 kl. 09:30 - 18:00

Nationalmussets Festsal, Ny Vestergade 10, 1220 København K

Årets forum er igen i år tilrettelagt som en etnologisk TED-talk-konference, hvor vi har udvalgt tre temaer, der bringer os vidt omkring inden for de aktuelle strømninger i etnologisk forskning og praksis på universitetet, museerne, det offentlige og private arbejdsmarked.

Fællesskaber
I 2018 har vi valgt at sætte fokus på fællesskaber med udgangspunkt i 3 forskellige undertemaer: Digitale dilemmaer, Etikken i arbejdet samt Madkultur og -identitet. Det er alle temaer, hvor fælleskabet mellem mennesker udfordres, begrænses, styrkes og blomstrer, inkluderer og ekskluderer. Det kan være lige fra de store kulturelle fællesskaber i velfærdsstaten og nationen til de små fællesskaber internt på en arbejdsplads eller mellem to mennesker. Vi ønsker at undersøge de kulturelle processer, udsagn, og kampe, der kommer frem i lyset ved at se på disse tre undertemaer med det analytiske begreb fællesskaber som rød tråd.

PROGRAM

09.00              Indskrivning

09.30                 Velkomst og nyt fra styregruppen

09.50                 DIGITALE DILEMMAER

Maria Anne Svendsen: Velfærdsteknologi i plejeboliger: sociotekniske netværk, infrastruktur og usynligt arbejde

Et oplæg om velfærdsteknologi i plejeboliger og de sociotekniske netværk, der skaber nye brugspraksisser.

Niklas Hilding: Teknologi og dataindsamling
Et oplæg om hvordan teknologi spiller ind i dataindsamling, og konkrete eksempler på ny vidensskabelse i processen.

Mette Bjerrum Jensen: Digitale og teknologiske valg ift.     målgrupper, udstillingsrum og læringskoncepter.

Overvejelser forud for udstillingerne i det nye Tirpitz.

                          

10.50                 Pause

11.10                 MADKULTUR OG -IDENTITET

Signe Skjoldborg Brieghel: Forseglet: spiselige insekter og  flydende materialitet i et fødevarelaboratorie i København 

Et oplæg om, hvordan larver og græshopper gøres til genkendelig mad.

Henriette Buus: Kampen om maden 1914-18

Et oplæg om hvordan mad spillede en hovedrolle i den danske neutralitetspolitik under 1. verdenskrig

Jonathan Leer: Kød, maskulinitet og fællesskab

Et oplæg om, hvordan kød er en kilde til identitet, traditioner, følelser og konflikt og særlig centralt for maskulinitet og mandefællesskaber

12.10                 Omvisning på museet

13.00                 Frokost

14.00                 ETIKKEN I ARBEJDET

Dan Hirslunds: Antropologiens etiske kompas

Et oplæg, der tager brydetag med antropologiens etik-begreb og prøver at formulere en opdateret vision for forskningens etiske kompas.

Signild Vallgårda: Fedme, etik og magt

Et oplæg om stigmatiseringen af tykke mennesker og den magtudøvelse, der ligger i stigmatiseringens definitionsret.

Benjamin Lamberth: At genskabe krig. Etisk forsvarlig         formidling?
Et oplæg om hvorvidt vi kan forsvare at levendegøre           besættelsestiden og krigens rædsler.

15.00                 Pause

15.15                 Præsentation af ny etnologisk bogudgivelse!

Læsø land – Økologi og kultur i et øsamfund1550-1900

Af Bjarne Stoklund.
Oplæg ved Signe Mellemgaard og Anders Møller

16.00                 Tak for i dag!

Herefter tager de, der har lyst over på Sørens Værtshus til en hyggelig fredagsøl


Venlig hilsen Etnologisk Forums styregruppe:

Birgitte Lysgård Pedersen, Line Jandoria Jørgensen, Kirstine Fjeldgaard Hansen, Pil Lundsager, Linda Degnbol Baltzersen, Line Bygballe Jensen & Liv Grønnow

Betalt billet

Salg lukket