Etnologisk Forum 2019

04 okt 2019 kl. 09:00 - 16:00

Københavns Universitet, Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, KUA2 lokale: 11B.0.27 , 2300 København

KRÆNKELSER, LIGESTILLING OG ANDETHED
En diskussion om inklusions- & eksklusionsmekanismer

Årets forum er tilrettelagt som en TED-talk konference, hvor oplægsholderne skærer helt ind til benet og lægger op til forundring og debat. Dagen er opdelt i tre temaer Krænkelseskultur, Køn og ligestilling og Mellem normalitet og andethed, som på forskellige måder berører etnologiske interesseområder og lægger op til en bred fortolkning og debat af de aktuelle temaer.

DAGENS PROGRAM:

09.00 Indskrivning
09.30 Velkomst og nyt fra styregruppen
09.50
BLOK 1: KRÆNKELSESKULTUR

Hans Bonde, Professor og dr.phil. i historie:

Krænkelsesmagt – når svagheden bliver et våben.

Et oplæg om transformationen af ligestillingsbegrebet og konsekvenserne for rettigheders tilknytning til et kønskollektiv frem for individer.

Dennis Meyhoff Brink, Ekstern lektor ved KU og DIS:

Kritik af ideologien om den umiddelbare og indiskutable krænkelse.

Et oplæg med kritisk stillingtagen til italesættelser af krænkelser som indiskutable ud fra argumentation om, at krænkelser er diskutable udtryk for ideologi og fortolkninger af verden.

Birgitte Schepelern Johansen, Ph.D, lektor, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, KU:

Krænkelsesdebat og kulturkamp.
Et oplæg om debatter og sager vedrørende krænkelse, magt og kollektiv identitet, og hvordan disse peger på forskydninger i forståelse og tænkning om –ismer, fobier, intention, ansvar og tegn.

10.50 Pause – formiddagsforfriskning

11.15
BLOK 2: KØN OG LIGESTILLING

Beate Sløk-Andersen, Postdoc ved Institut for Organisation, Copenhagen Business School:

Armstrækkere, krop og køn i det danske forsvar.
Et oplæg om, hvordan argumenter om fysisk styrke og den kønnede krop er med til at opretholde forsvaret som en kønnet organisation med modstand mod kvinders adgang til militære organisationer

Loke Bisbjerg Nielsen, Specialkonsulent og næstforperson, DareGender:

Krænkelseskulturens rødder i den heteronormative matrix
Et oplæg med udgangspunkt i relationelle perspektiver på krænkelser og mænds rolle med henblik på en diskussion af, hvordan mænd kan engageres i ligestillingsarbejdet.

12.00 NYT FRA INSTITUTTET: Tine Damsholt, Professor MSO ved Etnologi, KU

12.15 FROKOST

13.30 BLOK 3:
MELLEM NORMALITET OG ANDETHED

Birgitte Romme Larsen, Lektor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Afdeling for pædagogisk antropologi, AU:

Når asylcentret bliver en del af samfundet
Et oplæg om det etnografiske studie af det daglige naboskab i Jelling mellem asylcentret og lokalsamfundet og den nationale mediedæknings indflydelse på studiet af den lokale virkelighed.

Sarah Smed, Historiker og formidlingschef v. Forsorgsmuseet:

Fra fattiggård til fællesskab
Et oplæg om Danmarks Forsorgsmuseums formidling og forskning, der skabes i Fattiggårdens historiske rammer og sammen med alternative livsvidner.

Sarah Glerup, Cand.mag. I film- og medievidenskab, medejer af podcasten "Outcast", ansat på Enhedslistens pressesekretariat:

Hvornår så du sidst én på TV, der lignede dig selv?
Et oplæg om sammenhængen mellem danske mediers fremstilling af mennesker med handicap, og de fordomme, udfordringer og kampe der finder sted, også for tv-stuen.

Bjørn Hamre, Lektor i pædagogik og historie, Sektionen for Pædagogik, Institut for kommunikation, KU

Inklusion og eksklusion – skolens og psykiatriens historiske forståelse af normalitet og afvigelse
Et oplæg om dilemmaer og begrænsninger i den politiske inklusionsdagsorden belyst vha. historiske forståelser af afvigelser i psykiatriske elevjournaler.

14.50 Pause – eftermiddagsforfriskning

15.15 KEYNOTE
Marie Sandberg, Lektor i europæisk etnologi og centerleder ved Centre for Advanced Migration Studies, KU:

Frivillighedens melankoli.
Erindringsarbejde og følelsesregistre blandt frivillige efter flygtningeankomsterne til Europa 2015.
Et oplæg om undersøgelse af frivilliges efterrefleksioner af arbejdet med flygtningemodtagelse som et erindringsarbejde, der trækker på forskellige følelsesregistre.

15.45 Afslutning

16.00-? Hygge og snacks :)

Der serveres drikkevarer, og vi håber, I har lyst til at hygge med os og hinanden!

Hvad er Etnologisk Forum?

Etnologisk Forum er et årligt tilbagevendende seminar, hvor etnologer mødes til socialt og fagligt samvær, udveksling og inspiration. Arrangementet henvender sig særligt til alle med baggrund i etnologi, men andre fagligheder med interesse for arrangementets indhold er også velkomne. Etnologisk Forum er uafhængig af teoretiske skoler, og har en åben tilgang til etnologien som praktisk og fagligt felt. Etnologisk Forum er et alumneinitiativ og arrangeres af færdiguddannede og studerende etnologer.

Hvad med næste år?

Har du gode ideer til temaer, oplægsholdere, lokaler m.m. til næste års Etnologisk Forum? Kunne du tænke dig at tage aktiv del i det etnologiske faglige fællesskab?

Så har du mulighed for at blive en del af styregruppen for Etnologisk Forum.

Skriv til etnologiskforum@gmail.com hvis du kunne tænke dig at være med eller er interesseret og gerne vil høre mere om styregruppens arbejde.