F'LJÓÐ stuekoncert og litteraturaften med Elin Brimheim Heinesen

8 Magnus Heinasonar gøta, 100 Tórshavn
04 okt 2021 kl. 20:00
13 dec 2021 kl. 22:00
Billetter DKK 240,00
Billetter DKK 240,00

Fra og med den 4. oktober 2021 til og med den 13. december afholder Elin Brimheim Heinesen F'LJÓÐ arrangementer med musik og litteratur hveranden mandag aften fra kl. 20:00 til 22:00 i sit hyggelige hjem midt i Tórshavns hjerte. Tryk på den blå knap "Find billetter" og vælg i kalenderen hvilken mandag, du ønsker at deltage. Kaffe, te og kage er inkluderet i prisen. Følg med på http://www.fljod.com, hvem der optræder hvilken aften.

Her kan du få et indtryk af stemningen til en stuekoncert med Elin Brimheim Heinesen:

F'LJÓÐ's vært, Elin Brimheim Heinesen, er en kendt singer-songwriter på Færøerne. Hun byder velkommen til en inspirerende aften i hendes hjem i Magnus Heinasonar gøta 8 i downtown Tórshavn, tidligere ejet af den kendte, nu afdøde Benny Samuelsen, som i mange år var chefredaktør for den færøske avis, Dimmalætting (Daggry), og som boede i huset det meste af sit liv.

Elin’s stue er en varm og hyggelig ramme om F'LJÓÐ stuekoncerterne og de litterære aftener. Som gæst vil du opleve live musik, historiefortælling og oplæsning af litteratur. Du får også serveret kaffe, te og kage og får lov til at nyde vintage møblerne og den smukke færøske kunst på væggene – det meste tidligere ejet af Elin‘s afdøde forældre – hendes far, den kendte færøske forfatter Jens Pauli Heinesen, og hendes mor Maud Heinesen, også forfatter, men af børnebøger.

Program for aftenerne:

20:00 - Værten, Elin Brimheim Heinesen, ønsker personligt gæsterne velkommen og viser dem ind i stuen, hvor de vil blive siddende det meste af aftenen

20:10 - Elin fortæller gæsterne om sin baggrund, om sine forældre og om huset, dets historie og dets tidligere beboere, om F'LJÓÐ konceptet og om programmet for aftenen

20:20 - Første halvdel af koncerten.

20:50 - Pause og tid til kaffe, te og kage (inkl. i prisen). Gæsterne har også tid til at få noget frisk luft og ryge en smøg udenfor

21:05 - Elin læser brudstykker op fra hendes nu afdøde fars litteratur, den færøske forfatter Jens Pauli Heinesen

21:15 - Anden halvdel af koncerten: Elin spiller nogle helt nye sange, hun har lavet til digte af sin far, Jens Pauli Heinesen, og afslutter koncerten med hendes og hendes far's mest kendte sang "Eitt dýpi av dýrari tíð" (Et dyb af dyrebar tid)

21:45 - Inden gæsterne går, får de mulighed for at købe de optrædendes musik album som et minde om aftenen - til en reduceret pris og signeret af de optrædende personligt

22:00 - Aftenen slutter

............

OBS! MINIMUM 10 DELTAGERE
Arrangementerne bliver kun gennemført, hvis der er minimum 10 deltagere pr. arrangement. Hvis et arrangement bliver aflyst, vil deltagerne få billetterne refunderet.

MEN... BEMÆRK DOG:  
Det ER muligt at afholde arrangementet for færre end 10 deltagere, såfremt deltagerne ønsker at betale mere pr. person. I så fald venligst kontakt arrangøren for mere info om denne muligt.

FORUDBESTILLLING AF SMØRREBRØD
Det er også muligt at forudbestille smørrebrød i NEW NORDIC STYLE at nyde en halv time, inden koncerten starter kl. 20:00. Ønsker man at benytte sig af denne mulighed, må arrangøren kontaktes i god tid inden, så dette kan arrangeres.

..............

F'LJÓÐ Living Room Concert and Literary Evening with Elin Brimheim Heinesen

From October 4th to December 13th Elin Brimheim Heinesen will organize F'LJÓÐ events with music and litterature every other Monday evening at 8 pm to 10 pm in her cozy home in downtown Tórshavn. Click the blue button "Find billetter" (Find tickets) and choose in the calendar which Monday you want to go. Coffee, tea and cake is included in the price. Go to http://www.fljod.com to see who is performing which night.

Here you can get an impression of the mood at a living room concert with Elin Brimheim Heinesen:

The host of the F'LJÓÐ events, Elin Brimheim Heinesen, is a well-known singer-songwriter in the Faroe Islands. She welcomes you to an inspiring evening in her home in Magnus Heinasonar gøta 8 in downtown Tórshavn, formerly owned by the late Benny Samuelsen, long time chief editor of the Faroese news paper, Dimmalætting (Dawn), who lived in this house most of his life.

Elin’s living room provides a warm and cozy setting for the F'LJÓÐ living room concerts and literary evenings. As a guest you will experience live music, storytelling and readings of literature. You will also be served coffee, tea and cakes as you get enjoy the vintage furniture and the beautiful Faroese art on the walls – most of it formerly owned by Elin‘s late parents – her father, the famous Faroese author Jens Pauli Heinesen, and her mother Maud Heinesen, also a writer, but of children's books.

Programme for the evenings:

8:00 PM - The host, Elin Brimheim Heinesen, welcomes the guests in person and shows them to the living room, where they will be seated for most of the evening

8:10 PM - Elin tells the audience about her background, about her parents and about the house, its history and its former inhabitants, about the concept of the F'LJÓÐ events and the programme for the evening

8:20 PM - First half of the concert: Elin sings and plays 6 of her own songs from her latest album "Handan stjørnurnar" (Beyond the Stars)

8:50 PM - Break and time for coffee, tea and cake (included in the price). Guests also have time to get some fresh air and/or smoke a cigarette outside

9:05 PM - Elin reads excerpts from her late fathers literature, the Faroese author Jens Pauli Heinesen

9:15 PM - Second half of the concert: Elin plays some new songs she has made to poems by her father, Jens Pauli Heinesen, and finishes the concert with her and her father's most well-known song "Eitt dýpi av dýrari tíð" (A Chasm of Precious Time)

9:45 PM - Before the guests leave, they are offered the possibility to buy the performers' music albums as a memory of the evening - for a reduced price and signed by the performers personally

10:00 PM - The evening ends

.................

OBS! AT LEAST 10 PARTICIPANTS
The events will only take place if there are at least 10 participants. If an event is cancelled, the participants will get their tickets refunded.

HOWEVER, PLEASE NOTE:
It IS possible to organize the event for less than 10 participants, if the participants are willing to pay more per person for the tickets. In that case, please contact the organizer for more info on this option.

PRE-ORDERING SANDWICHES (SMØRREBRØD)
You have also the option of pre-ordeing sandwiches (smørrebrød) in NEW NORDIC STYLE to enjoy half an hour before the concert starts at 8 pm. It is important to contact the organizer about this well in advance, so it van be arranged.

Elin Brimheim Heinesen er arrangør af F’LJÓÐ stuekoncerter og litteraturaftener.

F'LJÓÐ arrangementerne finder sted i Magnus Heinasonar gøta 8 i Tórshavn, Færøerne.

Formålet med F’LJÓÐ arrangementerne er at skabe en helt særlig intim og hyggelig mini-scene for musik og litteratur til glæde og gavn både for musikere og tilhørere og samtidig støtte arbejdet med at markedsføre færøske musikartister og færøsk musik ude i verden. Indtægterne går nemligt il opretholdelse af FAROEMUSIC.fo, som Elin Brimheim Heinesen er initiativtager til.

Dernæst er formålet også at bruge lejligheden til at genoplive og sprede kundskaben til færøsk litteratur - først og fremmest det nu afdøde ægtepar Maud og Jens Pauli Heinesen’s litterære værker.

Disse arrangementer er et forsøg på at opretholde den ånd, som disse kulturpersonligheder i den forgangne generation stod for, og ære dem ‘in absentia’ ved at præsentere brudstykker fra deres litterære værker som en del af arrangementerne. Formålet er at give deltagerne mulighed for at opleve og få øje på denne værdifulde litteratur, så den ikke ender i glemmebogen. Håbet er, at denne kulturarv også kan finde en skare af tilhængere i den yngre generation.

Arrangementerne giver således deltagerne en helt særlig musik- og kulturoplevelse, samtidig med at deltagerne får lejlighed til at støtte et velgørende kulturelt formål, og med kaffe, te og kage serveret oveni.

Arrangementerne er også en god mulighed for dem, der optræder, at give sine tilhængere en helt særlig oplevelse, og måske også få helt nye tilhængere, der sætter pris på deres musik.

……

Elin Brimheim Heinesen is the organizer of F’LJÓÐ room concerts and literature evenings.

The F'LJÓÐ events take place in Magnus Heinasonar gøta 8 in Tórshavn, the Faroe Islands.

The purpose of the F’LJÓÐ events is to create a very special intimate and cozy mini-stage for music and litterature for the joy and benefit of both musicians and listeners and at the same time support the work of marketing Faroese music artists and Faroese music around the world. The income goes to the maintenance of FAROEMUSIC.fo, which Elin Brimheim Heinesen is the initiator of.

Secondly, the purpose is also to use the opportunity to revive and spread the knowledge of Faroese literature - first and foremost the literary works of the late couple Maud and Jens Pauli Heinesen.

These events are an attempt to maintain the spirit that these cultural personalities of the past generation stood for, and honor them ‘in absentia’ by presenting excerpts from their literary works as part of the events. The purpose is to give participants the opportunity to experience and spot this valuable literature so that it does not end up in oblivion. The hope is that this cultural heritage can also find a crowd of followers in the younger generation.

The events thus give the participants a very special music and cultural experience, while at the same time giving the participants the opportunity to support a charitable cultural purpose, and with coffee, tea and cake served on top.

The events are also an obvious opportunity for those who perform to give their followers a very special experience, and perhaps also get brand new followers who appreciate their music.

Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke