Face the Darkness: Når et barn af vietnamesiske bådflygtninge møder et barn af Viet Cong

13 mar 2019 kl. 19:00 - 15 mar 2019 kl. 19:45

Vox, Rådhusstræde 13, 1466 København

Face the Darkness: Når et barn af vietnamesiske bådflygtninge møder et barn af Viet Cong

Mere end 40 år efter Vietnamkrigen går fortidens spøgelser stadig gennem landet og trækker grænsen mellem nord og syd. Mellem den sydvietnamesiske regering med støtte fra USA og norden med støtte fra Sovjetunionen og Kina. Krigen sluttede i 1975 med Saigons fald, hvor den nordvietnamesiske hær erobrede hovedstaden. Nordvietnam/Viet Cong'erne vandt. Sydvietnam tabte. Efter krigen flygtede sydvietnameserne og i perioden 1975-1985 modtog Danmark i alt 3.700 vietnamesiske bådflygtninge.

I 2018 møder danseren Linh og musikeren Minh tilfældigt hinanden i Danmark. Den ene er barn af vietnamesiske bådflygtninge, den anden af Viet Cong. Uden selv at have været til under krigen, opdager de, hvor mange fordomme, de har over for hinanden. Sammen beslutter de at tage fordommene ved hornene og blæser til kamp på alternativ vis. For at få det ud af kroppen – for at se og mærke, om de kan komme om på den anden side og forsone de to oppositioner. 

Face the Darkness: Når et barn af vietnamesiske bådflygtninge møder et barn af Viet Cong er en performance-battle mellem livemusik og dans. Danseren Linh og musikeren Minh kæmper mod hinanden gennem deres kunstform og konfronteres med fortiden og deres viden om, at deres familier har kæmpet mod hinanden i Vietnamkrigen. Spørgsmålet er, om de gennem kunsten kan forstå hinanden, eller om de fortsat vil kæmpe deres forældres kamp?

Performancen  kredser om kollisionen af forskellige baggrunde, mødet med den anden og den komplekse proces i at håndtere fortid, minder, undertrykt vrede og sorg. Den kan opleves på Teaterhusets scene Vox fra d. 13. marts.

Varighed: 45 min. inkl. 15 min. artist talk.

Face the Darkness: When a child of Vietnamese boat refugees meets a child of Viet Cong

More than 40 years after the Vietnam War, the ghosts of the past are still passing through the country and dragging the border between north and south. Between the South Vietnamese government with support from the US and the North with support from the Soviet Union and China. The war ended in 1975 with the fall of Saigon when the North Vietnamese army conquered the capital city. North Vietnam / the Viet Congs won. South Vietnam lost. After the war, the South Vietnamese fled and in the period 1975-1985 Denmark received a total of 3,700 Vietnamese boat refugees.

In 2018, the dancer Linh and the musician Minh meet randomly in Denmark. One is a child of Vietnamese boat refugees, the other of Viet Cong. Without even having been there during the war, they discover how many prejudices they face. Together, they decide to confront the prejudices and battle in an alternative way. To get it out of the body - to see and feel if they can get on the other side and reconcile the two oppositions.

Face the Darkness: When a child of Vietnamese boat refugees meets a child of Viet Cong is a performance battle between live music and dancing. The dancer Linh and the musician Minh are fighting each other through their art form and are confronted with the past and their knowledge that their families have fought each other in the Vietnam War. The question is whether they can understand each other through art or whether they will continue to fight their parents' struggles?

The performance revolves around the collision of different backgrounds, the encounter with the other, and the complex process of dealing with past, memories, repressed anger, and grief. It can be experienced at Teaterhuset's scene Vox from March 13th.

Duration: 45 min. incl. 15 min. artist talk.


Onsdag d. 13. marts

DKK 50,00 + DKK 8,74 gebyr

Torsdag d. 14. marts

DKK 50,00 + DKK 8,74 gebyr

Fredag d. 15. marts

DKK 50,00 + DKK 8,74 gebyr