Faculty of Senses Meeting #4 << NATURE AS SOUND ARCHITECTURE >>

Mårum St., 3230 Mårum
15 aug 2020 kl. 14:00 - 17:00
Billetter DKK 50,00
Billetter DKK 50,00

(English text below)

Faculty of Senses Meeting #4

<< NATURE AS SOUND ARCHITECTURE >>

15. August 2020, Kl. 14 - Kl. 17:30

Gribskov

Vi mødes kl. 14:00 på Hillerød St. eller kl. 14:35 på Mårum (Græsted-Gilleleje) St.

Sprog: Hovedsagelig dansk.

Rammen omkring mødet vil denne gang være sanger og performer Anne Eisensee og musiketnolog Eva Fock.

"At synge i naturen, som vores forfædre gjorde, mens de gik eller arbejdede, giver os den naturlige akustik og oplevelsen fra folkesangerne, der er blevet overleveret gennem generationer." - Anne Eisensee

Anne tager os med til hendes Concert Walk i Gribskov. Concert Walk består af både hendes performance og en stemmeworkshop. Det starter allerede fra Mårum St. (kl. 14:35). Vi går i skoven sammen og udforsker, hvordan natur og sang smelter sammen, og hvordan vi kan lave vores eget sprog og/eller verdenssange for at genforene os med naturen.

Derefter vil Anne holde en kreativ stemmeworkshop som bygger på svensk Kulning og bulgarsk folkemusik.

Derefter lytter vi til Evas mini-foredrag omkring en bålet.

”Når man ser på musik i et globalt perspektiv, bliver naturens rolle mere end et referencepunkt eller en del af en national fortælling. Naturens forskellige lydbilleder har gennem menneskehedens historie været vigtige auditive scenerier for vores liv… og de definerer derved musikkens fundament” - Eva Fock.

Bemærk: Hvis du kommer med offentlig transport, mødes vi kl. 14:00 på Hillerød St.

Lokaltoget 950R afgang kl. 14:19 (ankommer til Mårum (Græsted-Gilleleje) St, Kl.14.32).

Der vil kun være tog en gang i timen.

Medbring eget drikkevand.

Billetter 50 DKK. Reservation via Billetto (billetlink ovenfor) eller mobilbetaling til 50 39 68 61 (Toshie Takeuchi).

Kontakt: info@facultyofsenses.dk

Tel: 50 39 68 61 (Toshie)

Om Anne Eisensee:

Freelance sanger, danser og performer. Baseret i Danmark. Uddannet på EDDC, europæisk dansudviklingscenter i Holland.

Musik og sang er essensen i ​​hendes kunstneriske arbejde. Hun er specialiseret i folkesang, især fra Nordindien, Bulgarien, Tyrkiet og Skandinavien. Hun studerede også sang fra Irland, Ungarn, arabiske lande, tidlig vestlig sang, gregoriansk og byzantinsk sang. Anne søger konstant at berige og udvikle sin stemme og musikalitet. De sidste syv år har hun arbejdet med at omdanne sin rige musikviden til solo-sange på sit eget opfundne sprog - Sjaruna.

anneeisensee.com

Om Eva Fock:

Eva Fock er musiketnolog og musikentreprenør, der bruger global syn og mangfoldighed som en konstant inspiration til uddannelsesprojekter.

Jeg ser med friske øjne på hvad musik er, hvad musik kan og hvordan vi kan bruge musik i undervisningen og i livet.

Det globale og det lokale, det fjerne og det nære, udsynet og indsigten er knyttet sammen. Musik fra alle dele af verden besvarer de samme spørgsmål for de mennesker som skaber eller bruger musikken. Det lyder bare forskelligt. Nogle gange MEGET forskelligt!

www.earswideopen.dk

(ENG)

The frame around the meeting this time will be singer and performer Anne Eisensee and Ethnomusicologist Eva Fock.

“Singing in the nature, like our ancestors did while walking or working, gives us back the natural acoustics and experience of the folksongs that has been handed down in generations.” - Anne Eisensee

Anne will take us to her Concert Walk in the forest Gribskov. Concert Walk consists with both her performance and a voice workshop. It starts already from Mårum St. (Kl. 14:35). We walk to the forest together and explore how nature and song come together and how we can make our own language and/or world-songs to re-connect with nature.

Thereafter, Anne will conduct a creative voice workshop, based on Swedish Kulning and Bulgarian folk music.

Then we will listen to Eva’s mini lecture around a fireplace.

“When looking at music in a global perspective, the role of nature becomes more than a point of reference or part of a national narrative. Nature’s different soundscapes have, throughout the history of humanity, been important auditive settings for our lives….thereby defining the fundament of our music.” - Eva Fock.

Please note: If you come by public transport, we will meet you at 14.00 at Hillerød St. The local train 950R will leave at 14:19 (arrive at Mårum (Græsted-Gilleleje) St, Kl.14.32).

There will be only train once an hour.

Please take your own water.

Language: Mainly Danish.

Entrance 50 DKK. Reservation via Billetto (billetlink ovenfor) or Mobile Pay to 50 39 68 61 (Toshie Takeuchi).

Contact: info@facultyofsenses.dk

About Anne Eisensee:

Freelance singer, dancer and performer. Based in Denmark. Educated at EDDC, European dance development center in Holland.

Music and singing is the essence of her artistic work. She’s specialized in folksinging, especially from North India, Bulgaria, Turkey and Scandinavia. She’s also studied singing from Ireland, Hungary, Arabic countries, Early western singing, Gregorian and Byzantine chants. Anne is a constant search to enrich and develop her voice and musicality. The last seven years she’s been working on transforming her rich musical knowledge into solo-songs in her own invented language – Sjaruna.

anneeisensee.com

About Eva Fock:

Eva Fock is ethnomusicologist and music entrepreneur using global outlook and diversity as a constant inspiration for educational projects.

I look with fresh eyes at what music is, what music can and how we can use music in teaching and in life.

The global and the local, the distant and the near, the view and the insight are linked together. Music from all parts of the world answers the same questions for the people who create or use the music. It just sounds different. Sometimes VERY different!

www.earswideopen.dk

Profile picture
Faculty of Senses

Faculty of Senses, Meetings is a series of Performances, talks and discussions. The series focus on topics around our human bodies as mechanical systems working together with our consciousness and sensory apparatus. At the meetings we look into techniques, methods, rituals and tools that can be used to train our consciousness and shed light on its limitation incl. our ability to perceive and our (limited) ability to perceive on an interhuman level.

Through this activity, we wish to establish an open community of people interested in this field. A goal on the way is to open sources the process of the artistic ideas for shared inspiration. For each meeting we'll search for particular locations that can contribute with a special framing to the presented works and presentations

eventet sluttede

Faculty of Senses Meeting #4 << NATURE AS SOUND ARCHITECTURE >>

Se detaljer
Vil du se flere events?

Tilmeld dig her og modtag en række udvalgte events direkte i din indbakke