Fattigdom i Danmark i 500 år

25 okt 2019 kl. 13:00 - 16:00

Københavns Professionshøjskole, Socialrådgiveruddannelserne, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg

Fra nådsensbrød til kontanthjælpsloft og hjemsendelsesydelse – er socialpolitikken gået i ring de sidste 500 år? ved historiker, cand.mag. Ole Pedersen og sociolog, lektor emeritus Morten Ejrnæs

SOCIALPOLITISK FORENING HOVEDSTADEN arrangerer 
i samarbejde med Københavns Professionshøjskole:

Fredag den 25. oktober kl. 13.00-16.00

i professionshøjskolens auditorium, Kronprinsesse Sofies Vej 35, 2000 Frederiksberg

Med brug af tekst- og især billedkilder tager Ole Pedersen udgangspunkt i de kummerlige forhold for de elendige og hjælpeløse i 1600- og 1700-tallet, hvor den ene enevældige konge efter den anden anså det for mest hensigtsmæssigt at bruge rigets ressourcer på selvforherligelse, slotte og krige, og fører os videre gennem små sociale forbedringer i løbet af 1800-årene frem til de første egentlige sociallove i 1930’erne og velfærdsstaten.

Morten Ejrnæs påviser, hvordan den hjælp, staten tilbyder i dagens Danmark er lave ydelser og medfølgende ydmygelse og kontrol, der yderligere forringer menneskers livskvalitet. Hvor socialpolitikkens væsentligste formål som udgangspunkt har været at afbøde de menneskelige og sociale konsekvenser, der opstår som følge af manglerne ved markedsmekanismerne – fx ved at kompensere mennesker økonomisk, når deres begrænsede erhvervsevne, på grund af fx livskriser, stressbetinget sygdom eller handicap , ikke forslår til at sikre en løn, der kan række til selvstændig forsørgelse – svigter den førte socialpolitik i forhold til at regulere konsekvenser af markedskræfterne.

Preben Etwil, der er økonom med passion for historie, er ordstyrer.

Det er gratis at deltage. Tilmelding via billetto.dk