Feltkonference - feltarbejde i gymnasiet

16 nov 2017 kl. 09:30 - 16:00

Auditoriet på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5 - 7, 1350 København

FELTARBEJDE I GYMNASIET

GEOGRAFILÆRERFORENINGEN og STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM byder velkommen til en faglig konference om feltarbejde i gymnasiet. Feltkonferencen har fokus på mulighederne for at udføre feltarbejde i undervisningen og på den læring eleverne opnår ved feltarbejdet. På konferencen vil der være stor grad af vidensdeling gymnasielærere imellem. Oplægsholderne er: tre gymnasielærere, en forsker i geoscience-undervisning, en elev med felterfaring og sidst, men ikke mindst, Minik Rosing, der vil fortælle om sine erfaringer med feltarbejde.

Konferencen henvender sig til alle gymnasielærere - både dem med meget felterfaring - og dem der gerne vil lave feltarbejde i undervisningen. Vi vil med konferencen gerne undersøge:

  • Hvordan kan feltarbejde implementeres i undervisningen i gymnasiet?
  • Hvordan virkeliggøres teori og praksis igennem feltarbejde?
  • Hvilke metoder bruger underviserne med succes?
  • Hvordan understøtter feltarbejde læring?

Fagkonsulent Lars Andersen åbner konferencen, hvor han vil fortælle hvordan feltarbejde kan indgå i de nye læreplaner.

9.30: Registrering og morgenmad

10.00: Velkomst

Anna-Marie Elmkær Chwastek, Projektleder, Geofelt, Statens Naturhistoriske Museum

10.05: Åbning

Åbning af konferencen og introduktion til de nye læreplaner

Fagkonsulent for naturgeografi og geografi, Lars Andersen, Undervisningministeriet

10.25: Hvad får man som elev ud af feltarbejde?

Gymnasieelev fra Geofelt-projektet

Projektleder, Anna-Marie Elmkær Chwastek, Statens Naturhistoriske Museum

10.55: Hvordan man tilrettelægger feltarbejde, før-under- efter?

Martin Schmidt, fysik-og geovidenskabslærer Egedal Gymnasium

Niels Vinther, naturgeografi- og geovidenskabslærer, Egedal Gymnasium

Rikke Harpøth, naturgeografi- og kemilærer, Falkonergårdens Gymnasium

14.00: Hvilke potentialer for læring skaber feltarbejde?

Rie Malm, ph.d.-studerende ved Universitetet i Oslo med fokus på Geoscience-undervisning

15.00: Erfaringer og oplevelser fra et livslangt feltarbejde

Minik Rosing, professor, Statens Naturhistoriske Museum

15.45-16.00: Tak for i dag

Medlemspris, Geografilærerforeningen

Salg lukket

For ikke-medlemmer

Salg lukket

Studerende

Salg lukket