Filosofisk Symposium: Becoming Animal or Becoming Human?

09 mar 2018 kl. 16:00 - 18:00

Den Frie Udstillingsbygning, Oslo Pl. 1, 2100 København

Med forsknings- og udstillingsprojektet Becoming Animal undersøger postdoc Jens Tang Kristensen sammen med billedkunstneren Claus Carstensen, hvordan begreberne transcendens, tom transcendens, immanens og dyregørelse spiller ind i kunsten på tværs af epoker og ismer – primært fra symbolismen og frem til i dag.

I den forbindelse afholder Den Frie Udstillingsbygning den 9. marts et internationalt symposium, der vil stille skarpt på disse begreber og deres indflydelse på kunsten og den visuelle kultur. Anne Gregersen er moderator på symposiet, der byder på oplæg fra Raymond Tallis (UK) og Dan Zahavi, foruden Claus Carstensen og Jens Tang Kristensen.

Program:
16.00 – 16.10: Velkomst ved Anne Gregersen
16.15 – 16.30: Oplæg ved Claus Carstensen
16.30 – 17.15: Oplæg ved Raymond Tallis
17.15 – 17.30: Pause
17.30 – 17.45: Oplæg ved Jens Tang Kristensen
17.45 – 18.15: Oplæg ved Dan Zahavi
18.20 - 18.45: Panel-debat (alle)
18.45 – 19.00: Opsamling ved Anne Gregersen

Arrangementet vil foregå på engelsk og finder sted i udstillingen Becoming Animal. Billetter koster 70 kr. og skal købes på forhånd.

ENG-version:

In the research and exhibition project Becoming Animal, postdoc Jens Tang Kristensen along with artist Claus Carstensen explore how theoretical concepts such as transcendence, empty transcendence, immanence, and becoming animal affect art across different epochs and isms – primarily in the time span from symbolism to today.

On this occasion, Den Frie Centre of Contemporary Art will host an international symposium, focussing on these notions and their influence on art and visual culture. Anne Gregersen will serve as the moderator of the symposium, while the speakers are Raymond Tallis (UK), Dan Zahavi, Claus Carstensen, and Jens Tang Kristensen.

Programme
16.00 – 16.10: Welcome by Anne Gregersen
16.15 – 16.30: Talk by Claus Carstensen
16.30 – 17.15: Talk by Raymond Tallis
17.15 – 17.30: Break
17.30 – 17.45: Talk by Jens Tang Kristensen
17.45 – 18.15: Talk by Dan Zahavi
18.20 - 18.45: Discussion (all speakers)
18.45 – 19.00: Closing remarks by Anne Gregersen

The event will be in English and takes place within the exhibition Becoming Animal. Tickets are 70 kr. and must be bought in advance.

Billet Salg lukket